فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 62
دیروز: 397
مجموع: 522,180


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی اشعار طنز ميرزادة عشقی با رویکرد سبک شناسی

چكيده

«میرزادة عشقی» یکی از شعرای مشهور دورة مشروطه است که به شعر طنز توجهی خاص داشته و از زمره شاعرانی به شمار میرود که شعر طنز او به دلیل سادگی و روانی مورد وثوق و استقبال مردم عصر مشروطه قرار گرفته است. در پاسخ به اين سؤال که «میرزادة عشقي» در اشعار طنز خود به چه مضامینی رویکرد بيشتري داشته و شاخصهاي سبکی آن کدامند؟ اینگونه مشاهده گردید که اشعار طنز او در قالبهای مختلف سروده شده، که بیشتر آنها در مثنوی و مسمط ترجیعی است. وی در زمینه­های مختلف اجتماعي، اخلاقي، تعلیمی، تفسیری و سياسي انتقادي و يا تلفيقي از آنها، اشعار طنز سروده است. از دیدگاه سبک­شناسی طنز، شاخصهای «کنایه»، «طعنه»، «تمسخر»، «افشاگری»، «مجاز» و «استعاره» از خصوصیات اشعار طنز عشقی به­شمار میروند. ­از شاخصهاي ناهماهنگي و ناسازگاري مولد طنز، وی در اشعار خود از «درآمیختن دو زبان مختلف» استفاده نموده و از شاخصهای «نقیضه» و «بازی آوایی» استفاده کمتری کرده است، گر چه در سرودن اشعار طنز «مراعات ادب» را داشته، با این وجود در اشعار هزل و هجو توجهی به این امر نداشته است. 

نویسندگان: مهسا ساکنیان دهکردی(نويسنده مسئول) ،مرتضی رشیدی آشجردی ، محبوبه خراسانی
کلمات کلیدی: عشقی، طنز مشروطه، سبک شناسی، شعر طنز
دانلود مقاله