فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 74
دیروز: 397
مجموع: 522,192


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
شبکه های رمزی در غزلیات عطار

چكيده

اندیشمندان هر حوزه­ای برای انتقال مفاهیم و موضوعهای مدنظر خویش، زبان خاصی را برمیگزینند تا بتوانند به نحو احسن این فرآیند را عملی کنند. در حوزۀ ادبیات عرفانی نیز عرفا برای اینکه غیر را شایستۀ درک تجربه­های شخصی و مفاهیم متعالی خویش نمیدانستند، زبانی را برگزیده­اند که«رمز» یکی از مهمترین خصوصیات آن بشمار می­آید. یکی از این عرفا عطار نیشابوری است که سروده­های وی خاصه غزلیاتش آکنده از رمز است. حضور طیف گسترده­ای از رمزها، پژوهشگران را بر آن داشته است که به دسته­بندی آنها بپردازند. از جمله کارهایی که در این زمینه صورت پذیرفته است، ساماندهی رمزها تحت عنوان«شبکه­های رمزی» است که انواع مختلف آنها را ذیل شبکه­ای خاص قرار داده است.

در تحلیل متن­های عرفانی باید این اصل را همواره مد نظر داشت که هر اصطلاحی را در قالب اندیشۀ عرفانی همان شخصیت، مورد تأمل و بررسی قرار داد و از کلی­گویی در این زمینه اجتناب ورزید. از این رو در این مجال سعی شده است که شبکه­های رمزی در غزلیات عطار با محوریت اندیشه و تجربه­های عرفانی وی، مورد مداقه قرار گیرد. 

نویسندگان: فاطمه مدرسی ، رحیم کوشش ، یاسر رحمتی(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: عرفان، عطار، دیوان، رمز، شبکه های رمزی
دانلود مقاله