فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 618
دیروز: 424
مجموع: 479,907


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی دیوان عابد

چكيده

نسخة خطی «دیوان عابد» از زین ‌العابدین علی ‌بن فضل ‌الله عابد حسینی، مشهور به زین‌العباد بیرمی از زمرة شاعران ناشناختة دورة تیموری در قرن  نهم هجری است که علاوه بر علّو مقام دینی، از بزرگان اهل معنا و عرصة عرفان به شمار میرود. دیوان عابد ‌گذشته ازاهمّیت بالقوة خود به عنوان نسخه‌ای خطی، به جهت آن که تنها نسخه‌ای منحصربه فرد، ازآن در دست است که نویسندة آن کتاب خود را برای رفع دشواریهای فهم علوم متداول زمان خود ترتیب داده است، شایان ارزشی ویژه و مضاعف میباشد. لذا مقالة حاضر به بررسی ویژگیهای سبکی دیوان عابد، با هدف شناساندن این اثر ارزشمند، که به صورت نسخه خطی به شمارة11389 در کتابخانة آیت الله مرعشی نجفی در قم نگهداری میشود، میپردازد.

نویسندگان: سکینه پیرک (نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: نسخة خطی، دیوان عابد، زین العباد بیرمی، سبک شناسی
دانلود مقاله