فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 73
دیروز: 397
مجموع: 522,191


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی

چكيده

دوبیتیها و ترانه‌ها که به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده‌اند،  گنجینۀ ارزشمند و گرانبهای هر ملتی هستند که اصیلترین احساسات بشری را در خود جای داده‌اند. این اشعار نمایانگر احساسات ساده و بی پیرایۀ انسانهایی ست که،  از دل برآمده‌اند و بر دل مینشینند، ازاینروست که دوبیتیها پس از گذشت صدها سال، جاودانه‌اند.

در این مقاله، بررسی سیر تحول دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی از آغاز تا به امروز مد نظر ما بوده‌است؛ ابتدا به بیان مهمترین نکات دربارۀ کلیات و وزن این قالب شعری پرداختیم و پس از معرفی و ذکر نمونه‌هایی از دوبیتیهای شاعران در هر دوره‌ی سبکی به بررسی و بیان مهمترین ویژگیهای هر دوره در سه سطح ادبی، زبانی و فکری از سبک خراسانی تا دوره‌ی معاصر پرداختیم. در پایان برای مقایسۀ بهتر میزان به کارگیری هریک از فنون ادبی در دوبیتیها، برای هر دوره‌ی سبکی نموداری رسم کرده تا مقایسه و نتیجه‌گیری بهتری از آنچه در باب دوبیتی ذکر شد به دست آید.

آنچه ‌از نتیجۀ کلی این مقاله بدست می‌آید:‌الف-گردآوری نام شاعران دوبیتی‌سرا و ذکر نمونه‌هایی از دوبیتیهای آنها  ب-بررسی این نکته که هریک از شاعران در دوره‌های مختلف به چه میزان و چگونه‌ این قالب را به‌ کار برده‌اند و دلایل دیگر شاعران در عدم به کارگیری این قالب چیست.  ج-بررسی و ذکر برجسته‌ترین ویژگیهای سبکی دوبیتیها در سه سطح ادبی، زبانی و فکری.
نویسندگان: محمد حسین محمدی، غزال اسماعیلی برزی (نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: دوبیتی، سیرتحول، ادوار، قالب، وزن، ویژگیهای سبکی.
دانلود مقاله