درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 73
دیروز: 424
مجموع: 479,362


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال سوم-شماره سوم-پائیز89-شماره پی در پی 9
مقاله اول : بررسی عناصر سبکی در شعر ازرقی هروی دانلود مقاله
مقاله دوم : تأملی در سبک شعر شاه نعمت الله ولی دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی برخی از ویژگیهای سبکی یا تصویرهای شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی دانلود مقاله
مقاله چهارم :نگاهی به سبک شناسی زادالمسافرین حکیم ناصر خسرو قبادیانی دانلود مقاله
مقاله پنجم : بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار مهدی اخوان ثالث در حوزة سبک شناسی ، روایت اساطیری و داستانپردازی دانلود مقاله
مقاله ششم : بررسی و تحلیل سبک اشعار میرزادة عشقی دانلود مقاله
مقاله هفتم : بررسی سبک شخصی فردوسی در شخصیت پردازی از طریق توصیفات اندامی دانلود مقاله
مقاله هشتم : بازخوانی بیتی از رودکی بر مبنای شاخصه های سبک شناسی و نقد متون دانلود مقاله
مقاله نهم : سبک شناسی فکری رباعیات مولانا دانلود مقاله
مقاله دهم :نقد کتاب ((بدایع و بعتها و عطا و لقای نیما)) اثر مهدی اخوان ثالث دانلود مقاله
نسخه xml این شماره