درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 30
دیروز: 397
مجموع: 522,148


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال سوم-شماره اول-بهار89-شماره پی در پی 7
مقاله اول : مقایسة سبکی مصباح الهدایه امام خمینی و تمهیدات عین القضات همدانی دانلود مقاله
مقاله دوم : بررسی سبک غزلیات کمال الدین اسماعیل دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل چند نکتة زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه دانلود مقاله
مقاله چهارم : انعکاس عاشورا ، یکی از خصیصه های شعر دفاع مقدس دانلود مقاله
مقاله پنجم : مختصات زبانی سبک خراسانی در گلستان سعدی دانلود مقاله
مقاله ششم : مقایسه سبک تأویل احمد غزالی و ابوالفضل رشیدالدین میبدی دانلود مقاله
مقاله هفتم : کاربرد خاص اصطلاحات نجومی یکی از خصیصه های سبکی فردوسی دانلود مقاله
مقاله هشتم : تکرار و سبک شعر شیخ بهائی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره