درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 46
دیروز: 397
مجموع: 522,164


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال دهم-شماره اول-بهار 96-شماره پی در پی 35
بررسی سبک موسیقی بیرونی و تناسب آن با محتوا در سوگ سرودههاي خاقانی دانلود مقاله
دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی دانلود مقاله
بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی دیوان عابد دانلود مقاله
کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنة ادب پارسی با تكيه بر اشعار سبك هندي دانلود مقاله
پژوهشی در تلمیحات شعر صائب و تصرفات وی در آن دانلود مقاله
بررسی سبک شناسانه منظومه های گل کشتی از میر نجات ( م: 1180ه.ش.)و دیوان رضا یزدی متخلص به کمتر( م:1335ه.ش.) دانلود مقاله
شبکه های رمزی در غزلیات عطار دانلود مقاله
بررسی اشعار طنز ميرزادة عشقی با رویکرد سبک شناسی دانلود مقاله
معرفی نسخه خطی «قَمْقامِ زَخّار و صَمْصامِ بَتّار» و بررسی تفکرات تاریخی و ادبی شاهزاده فرهادمیرزا در تدوین آن دانلود مقاله
جلوه‌های تصویری اندیشه‌های عرفانی عزیزالدین نسفی در رسالة «انسان کامل» دانلود مقاله
نقش شاعران فارس در جنبش مشروطیت دانلود مقاله
بررسی ذکر و تقیید مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار و رابطة آن با سبک حماسی شاهنامه دانلود مقاله
بررسی تشبیه در اشعار انوری ابیوردی دانلود مقاله
کاربردهای تمثیل در اشعار ناصر خسرو قبادیانی دانلود مقاله
شیوه‌های خاصِ بهره‌گیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی دانلود مقاله
تصويرهاي تشبيهي فشرده ويژگي برجستة سبکي متون منثور عرفاني (با تمرکز بر عبهرالعاشقين، اسرارالتوحيد، کشف¬الاسرار و عدّةالابرار) دانلود مقاله
مخالف خوانی یکی از ویژگیهای سبکی صائب تبریزی ( بررسی موردی : مخالف خوانی گل در شعر او) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره