درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 56
دیروز: 397
مجموع: 522,174


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره سوم-پاییز 95-شماره پی در پی 33
مقاله اول : چگونگی انعکاس «دادگری و آزمندی» پادشاهان در شاهنامه و تحلیل سبکی آنها دانلود مقاله
مقاله دوم : اشرافیگری یکی از ویژگیهای شعر بدرچاچی دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل محتوای اشعار حسین منزوی دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطّی « اخلاق شفایی» دانلود مقاله
مقاله پنجم : الگوي فرهنگی خشم و ترس در رواياتي از گلستان و كليله و دمنه دانلود مقاله
مقاله ششم : تأثیرپذیری از نویسندگان پیشین در شاهکارهای نثر فارسی با توجه به نظریۀ اضطراب تأثیر هارولد بلوم دانلود مقاله
مقاله هفتم : بررسی سبک دیوان فضل الله نعیمی استرآبادی و معرفی نسخ خطی آن دانلود مقاله
مقاله هشتم : معرفی سفرنامه منظوم فرنگستان و ویژگی های سبکی آن دانلود مقاله
مقاله نهم : مولوی و دو رویکرد دربارۀ چیستی زبان دین: اشتراک معنوی و اشتراک لفظی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : معرفی نسخه خطی « مجموعه اشعار فارسیه للشعراء المتقدمین » معروف به « جنگ یحیی توفیق » و سیری در سبک نثری آن دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : مقایسۀ طنز عبید زاکانی با دیگران از منظر کارناوال‌گرایی باختین دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : معرّفی احمد بن موسی رشتی استادی وبررسی سبک« شرح گلشن راز» وی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبک و چگونگی استفادۀ نویسندگان نثرهای تاریخی از ادب غنائی با تکیه بر نظریۀ انسجام واژگانی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی برون ساخت غزلیات فتاحی نیشابوری با نگاه سبک شناسانه دانلود مقاله
نسخه xml این شماره