درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 52
دیروز: 397
مجموع: 522,170


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره اول-بهار 95-شماره پی در پی 31
مقاله اول : شیوههای زبانی و ادبی ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشعار آموزش محور کودکان دانلود مقاله
مقاله دوم : معرفی نسخۀ خطی«قرابادین معصومی»و بررسی ویژگیهای رسمالخطی و سبک-شناسی آن دانلود مقاله
مقاله سوم : معرّفی و سبکشناسی نسخۀ خطّی «لطایفالانشاء» دانلود مقاله
مقاله چهارم : جارجنامه، منظومهای حماسی _ تاریخی در چهل هزار بیت دانلود مقاله
مقاله پنجم : بررسي و تحليل معنایی "كارگي يا هيچكارگي" در بيتی از حافظ با توجه به فضای شعری و سبکی او دانلود مقاله
مقاله ششم : شگردهای خاص سعدی در دو صنعت بدیعی "تضاد" و "متناقض نما" دانلود مقاله
مقاله هفتم : ابتکارهای مولوی در ساختن "سازههای فعلی نو"، در غزلیات شمس دانلود مقاله
نسخه xml این شماره