درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 82
دیروز: 397
مجموع: 522,200


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هشتم-شماره سوم-پاییز94-شماره پی در پی 29
مقاله اول : سبک‌شناسی شکوائیه‌‌سرایی در دیوان ناصرخسرو دانلود مقاله
مقاله دوم : تصویر شمع بر پردۀ خیال صائب تبریزی دانلود مقاله
مقاله سوم : شیوههای طرح و بیان معنا در قطعات ابن یمین دانلود مقاله
مقاله چهارم : تحلیل ساختاری انواع تشبیه در اسرارنامة عطارنیشابوری دانلود مقاله
مقاله پنجم: انواع تصویر سازی در شعر حافظ بر مبنای اشیاء و محیط پیرامون دانلود مقاله
مقاله شش : تنوّع در بکارگیری اسلوب معادله در شعر حافظ دانلود مقاله
مقاله هفتم: نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور دانلود مقاله
مقاله هشتم: مضمون آفرینی وکاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس دانلود مقاله
مقاله نهم: بررسی تطبیقی جریان شعری، سبک و مکتب ادبی و نیم نگاهی بجریانهای شعری ایران در قرن بیستم دانلود مقاله
مقاله دهم: اهمیت توجه به دلالت سیاق در تصحیح و گزارش متن دانلود مقاله
مقاله یازدهم: بازیهای لفظی با اَعلام، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: بررسی و تحلیل علل و عوامل شکل گیری سبک بازگشت دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : جریانهای ناپایدار شعر معاصر دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبکشناسی دیوان اشعار مشرقی غفاری دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : سبکشناسی و بلاغت ارائة گفتار در داستان پیرچنگی مثنوی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او دانلود مقاله
مقاله هفدهم: مروری بر وضعیت مغولان و شگردهای نویسندگی عطاملک در تاریخ جهانگشا دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تصویرحباب در غزل صائب دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : پژوهش در سبک شخصی سعدی دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی تحلیلی و سبک شناسی تشبیه در گلشن راز شیخ محمود شبستری دانلود مقاله
مقاله بیستم یکم : جايگاه و تحلیل تشبیه در ديوان زيبالنساء مخفی هندوستانی دانلود مقاله
مقاله بیستم دوم: بررسی عناصر شاعرانه در شعر ثنایی مشهدی دانلود مقاله
مقاله بیستم سوم : تأملی در مجمع الاصناف دانلود مقاله
مقاله بیستم چهارم : بررسی ویژگیهای سبکی و زلیخای ناظم هروی دانلود مقاله
مقاله بیستم پنجم : ملاحظاتی پیرامون تحول معنایی دو واژۀ "باختر" و "خاور" در متون فارسی قرون چهارم تا هفتم دانلود مقاله
مقاله بیستم ششم: سبک روايی رمان باغ کیانوش اثر علی اصغر عزتی پاک دانلود مقاله
مقاله بیستم هفتم : کنکاشی در روایات محاکمه ابوالحسین نوري، عارف قرن سوم هجري دانلود مقاله
مقاله بیستم هشتم : اصول جنگ مدرن و سياست ومقايسه آن با آراء سعدي دانلود مقاله
مقاله بیستم نهم : بررسی و تحلیل منظومه غنایی " فیروز و شوخ" "برگرفته از دیوان محمد حسین وفای فرهانی" دانلود مقاله
مقاله سی ام : بررسی نماد رنگ در آثار سعدی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره