درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 57
دیروز: 397
مجموع: 522,175


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هشتم-شماره اول-بهار94-شماره پی در پی 27
مقاله اول: نسخۀ خطی تذکرةالشباب و ویژگیهای سبکی و ادبی آن دانلود مقاله
مقاله دوم: منظومۀ خرّم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه وغنا دانلود مقاله
مقاله سوم: دو ویژگی برجستۀ سبکی تاریخ الوزرای ابوالرّجاء قمی دانلود مقاله
مقاله چهارم: ادبیات تراجم نگاری در متون تاریخی عصر صفویه دانلود مقاله
مقاله پنجم: بررسی ویژگیهای سبکی کتاب «خواص‌الحیوان» محمّد تقی تبریزی دانلود مقاله
مقاله ششم: بررسی تشبیه در اشعار دقیقی دانلود مقاله
مقاله هفتم: بررسی محتوایی و سبکی نسخۀ خطی ‍« حلل مطرّز در فن معما و لغز» دانلود مقاله
مقاله هشتم: سیر تحوّل تلمیح" نوح "در شعرفارسی ازقرن چهارم تاچهاردهم دانلود مقاله
مقاله نهم: بررسی تاریخ نگارش قصص‌الانبیاء جویری براساس ویژگیهای سبکی و دانلود مقاله
مقاله دهم: سبکِ خیالی بخارایی و آفرینشِ نامواژه هایِ ایهامی دانلود مقاله
مقاله یازدهم: انسجام واژگانی در قصاید عبدالواسع جبلی؛ ارائۀ یک رهیافت تحلیلی برای بررسی عناصر انسجامی در قصاید فارسی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: بررسی تجلّی غدیر و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) در اشعار ناصر خسرو دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: کارکرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنایی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهلوی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: نقش سبك ساز «ردیف» در دیوان مكین دهلوی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم: سبک شناسی ادبی قصاید زاهد تبریزی دانلود مقاله
مقاله هفدهم: تحلیل صناعت بلاغی "خطاب" در غزلهای سنایی دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تحلیل صناعت بلاغی مفاهیم و درونمایه‌های زنانه در شعر پروین اعتصامی (جُستاری در ردّ اتهامات علیه شاعری پروین) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: مقایسه دو بدیعیه درادب دانلود مقاله
مقاله بیستم: بررسی سبک‌شناسی داستان شاهرخ و گلرخ دانلود مقاله
مقاله بیست و یک: بررسی انار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی دانلود مقاله
مقاله بیست و دو: مقایسۀ تطبیقی ضرب‌المثلهای بلوچی و فارسی دانلود مقاله
مقاله بیست و سه: مفهوم شناسی واژۀ «سازه» در گفتمان معماری معاصر ایران دانلود مقاله
نسخه xml این شماره