درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 51
دیروز: 397
مجموع: 522,169


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هفتم-شماره چهارم-زمستان93-شماره پی در پی 26
مقاله اول :نقد و بررسی ویژگیهای امثال وحکم دیوان خاقانی دانلود مقاله
مقاله دوم: عنصر رنگ در شعر فرخی سیستانی و تحلیل زیبائی شناسانۀ آنها دانلود مقاله
مقاله سوم: سیر تحول اغراق در سبک خراسانی دانلود مقاله
مقاله چهارم: بررسي چگونگي تحول سبك نوشتاری مطبوعات در دوره قاجار دانلود مقاله
مقاله پنجم: تصحیح انتقادی دیوان طرزی افشار و سبک شناسی شعر او دانلود مقاله
مقاله ششم: بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی دانلود مقاله
مقاله هفتم: معرفی محمد قلی سلیم طهرانی و خصایص سبکی دیوان وی دانلود مقاله
مقاله هشتم: جایگاه تصوف و عرفان در اندیشه های سعدی و اثرپذیری او از اندیشه های غزالی دانلود مقاله
مقاله نهم: نقد نثر درج‌الدرر(بر مبنای سبک‌شناسی ساختارگرا) دانلود مقاله
مقاله دهم: بررسی وجوه ادبی زندگی و آثار جلال‌الدین دوانی دانلود مقاله
مقاله یازدهم: پالایش روحی(کاتارسیس) در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: تلمیح اشخاص در دیوان مخفی دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: بررسی سبک شناسی منظومۀ خسرو و شیرین عبدالوهاب بن محمد-معموری دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف الدّین محمّد فرغانی و دسته بندی آن مسائل بر اساس دیوان شاعر دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: فقیر دهلوی، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و طرز او دانلود مقاله
مقاله شانزدهم: بررسي كاركرد سبك شناسانۀ آرايه هاي ادبي دانلود مقاله
مقاله هفدهم: سیمای اساطیر در آیینه دیوان اشعار خواجو دانلود مقاله
مقاله هجدهم: موسیقی واژه ها در پیوند با تصاویر شعری مصطفی رحماندوست دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: عجایب‌نامه‌ها و متون عجایب‌نامه‌ای: معرفی ساختاری متنها دانلود مقاله
مقاله بیستم: بررسی و تحلیل ویژگیهای سبکی اخلاق قاسمی دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: بررسی سبک شناسانة غزلیات خاقانی شروانی دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم: بررسی ارتباط احساس و عاطفه با داستان‌نویسی نوجوان با موضوعیت دفاع مقدس دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی ومعرفی نسخه خطی جواهر خمسه درعقاید فرقۀ شطاریه دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: بررسی اختلال شخصیت پارانویائی در بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم: بررسی محتوایی روایت ابومسلم خراسانی(با تأکید بر ابومسلم نامه طرسوسی) دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم: نقد و بررسي مقاله «بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني(بر مدار نسخ چاپي)» دانلود مقاله
نسخه xml این شماره