درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 33
دیروز: 397
مجموع: 522,151


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هفتم-شماره دوم-تابستان93-شماره پی در پی 24
مقالۀ اول:بررسی شعر پست مدرن فارسی دانلود مقاله
مقالۀ دوم:بررسی محتوایی و سبکی معراج الخیال تجلی شیرازی دانلود مقاله
مقالۀ سوم:بررسي و تحليل عناصر و مؤلفه‌هاي سبکي در منظومة غنايي فيروز و نسرين دانلود مقاله
مقالۀ چهارم:سکتۀ عروضی در شعر ناصر خسرو دانلود مقاله
مقالۀ پنجم:بهره‌های تاريخي مدایح خاقاني دانلود مقاله
مقالۀ ششم:سیربیدل پژوهی ونگاهی دوباره به برخی تازگی های سخن او دانلود مقاله
مقالۀ هفتم:نگاهی به محتوای چهار مقاله نظامی عروضی و آراء دیگران در باب آن دانلود مقاله
مقالۀ هشتم:بررسی اغراض ثانویه جملات امری در غزلیات سعدی دانلود مقاله
مقالۀ نهم:تحلیل محتوایی و سبکی «غزلیات مشتاقیه» دانلود مقاله
مقالۀ دهم:معرفی نسخۀ خطی «تعبیر سلطانی» قاضی ابرقوهی و سیری در سبک نثر آن دانلود مقاله
مقالۀ یازدهم:معرفی یوسف اعتصام‌الملک(روشنفکری پیشگام از دیار مشروطه)با سیری در آثار او دانلود مقاله
مقالۀ دوازدهم:پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه دانلود مقاله
مقالۀ سیزدهم:معرفی حماسۀ دینی«چهارخیابان باغ فردوس» و بررسی ارتباط آن با شاهنامۀ فردوسی دانلود مقاله
مقالۀ چهاردهم:نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر دانلود مقاله
مقالۀ پانزدهم:بررسی اغراض بلاغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو ( با تکیه بر دیوان قصاید ) دانلود مقاله
مقالۀ شانزدهم:معرفی نظام الدین استرآبادی و سبک شعر او دانلود مقاله
مقالۀ هفدهم:بررسي سبک وشيوة نثر دانلود مقاله
مقالۀ هجدهم:بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدۀ بغدادیه خاقانی (بر مدار نسخ چاپی) دانلود مقاله
مقالۀ نوزدهم:بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی (مجموعۀ تولد در میدان) دانلود مقاله
مقالۀ غیر سبک شناسی:نگاهی به کاربرد تمثیل شجرۀ طیّبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف، با معرفی مصادیق کلمه طیّبه دانلود مقاله
مقالۀ غیر سبک شناسی:تَرجُمانُ القرآنِ تاج الدینِ هاشمی (سده هشتم هجری) و تأثیرِ قرائاتِ مختلف بر آن دانلود مقاله
نسخه xml این شماره