درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 44
دیروز: 397
مجموع: 522,162


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره چهارم-زمستان92-شماره پی در پی 22
مقاله اول : بررسی سبکی اشعار دینی نیمة دوم قرن دهم هجری دانلود مقاله
مقاله دوم: سوگ و مصادیق آن در شعر فارسی تا قرن ششم دانلود مقاله
مقاله سوم : تصویرهای زبانی در اشعار وحشی بافقی دانلود مقاله
مقاله چهارم : تاثیر نهاد فرهنگی-ادبی دربار بر ادبیات فارسی عصر تیموری دانلود مقاله
مقاله پنجم : تشبیهات در اشعار شیخ بهایی دانلود مقاله
مقاله ششم : نقش کلمات مرکب اثیرالدین اخسیکتی در تحول سبک از خراسانی به عراقی از منظر لفظ پردازی دانلود مقاله
مقاله هفتم: سبک شناسی نامه های تازی رشیدالدین وطواط دانلود مقاله
مقاله هشتم : بررسی زندگانی،افکار و اشعار دکتر نعمت الله تابنده دانلود مقاله
مقاله نهم :بررسی تطور حسن و عشق در غزل فارسی تا قرن یازدهم دانلود مقاله
مقاله دهم : معرفی حکیم مولانا قبولی و خصایص سبکی قصاید وی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : شاهنامه و مدیریت اقتضایی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : دیوان و سبک شاعری سلطان ابراهیم میرزای صفوی دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: شعر زنانه ایران و سبک گویش زنانه دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: تبیین ساختاری-منطقی <بث الشکوی> در شعر فارسی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: سبک شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در شعر کودک و نوجوان دانلود مقاله
مقاله شانزدهم: بررسی عناصر عرفانی در مرثیه سرایی ادبیات عاشورایی دانلود مقاله
مقاله هفدهم: طرز تازه(سبک هندی) در آیینه تحقیقات خاورشناسان از 1697م تا 1895م دانلود مقاله
مقاله هجدهم: آیینه خانه(بررسی مضمون آیینه در شعر غنی کشمیری) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: تحقیقی در اشعار نو یافته خواجه نصیرالدین طوسی دانلود مقاله
مقاله بیستم: بررسی میزان قرابت کلمات فارسی روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: نقد پانزده عنوان از کتابهای تاریخ ادبیات فارسی: گامی به سوی بهبود حوزه های پژوهشی و آموزشی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره