درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 53
دیروز: 397
مجموع: 522,171


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره دوم-تابستان92-شماره پی در پی 20
مقاله اول: بررسی سبکی اشعار ولائی شیرازی و مقایسة آن با پیشینیان دانلود مقاله
مقاله دوم: ساختار مراثی فارسی دانلود مقاله
مقاله سوم : سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان دانلود مقاله
مقاله چهارم: بررسی ویژگیهای سبکیِ «نگارستان» جوینی دانلود مقاله
مقاله پنجم: جلال الدین حافظ سعد تبریزی«زندگی و اشعار» دانلود مقاله
مقاله ششم: ترانه های نوازش کودک: نازآواهای مادران و زنان دانلود مقاله
مقاله هفتم: شخصیّت ضد اجتماعی افراسیاب در شاهنامه فردوسی دانلود مقاله
مقاله هشتم: بررسی ویژگیهای سبکی شعرکها دانلود مقاله
مقاله نهم: تأملی در ارتباط نحو و معنا در روایت دانلود مقاله
مقاله دهم: بررسی سبک شناسی قصاید میرزا احمد صبور کاشی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : پژوهشی در سرچشمه های علم بیان در شعر قرن چهارم دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: شگردهای بدیع تصویری در ادبیات کلاسیک فارسی دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بررسی سبکی نثر ترسل و انشا در عصر صفوی با تاکید بر نامه نامی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : چگونگی حضور آیات قرآنی در اشعار عربی سعدی شیرازی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تصویر آفرینی بلاغی در خاوران نامه ابن حسام خوسفی دانلود مقاله
مقاله هفدهم : معرّفی دیوان بنایی هروی و نگاهی به سبک شعر او دانلود مقاله
مقاله هجدهم :بررسی قدرت عشق و ایمان در مثنوی در مطابقت با روانشناسی فکر دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی سبک شناسانۀ سیر تحول یک غزل، از مکتب وقوع تا دورۀ معاصر دانلود مقاله
مقاله بیستم : نگاهی به نثر فنّی بر مبنای مقایسۀ نفثه‌المصدور و درّة نادره دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: تکرار و تداعی، ویژگی سبکی نظامی درمنظوم? خسرو و شیرین دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم: معرفی زندگانی و آثار مولانا شمس الدین محمد تبادکانی طوسی دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم:بررسی و مقایسه سبک و آداب نامه نگاری در دستورالکاتب و زبده الفواید دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: مفهوم آپوکالیپس و ارتباط آن با سبک شناسی با توجه به داستان «خواب گنج مثنوی» دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم: بررسی دو عامل موسیقایی وزن و ردیف در غزلیات امیرخسرو دهلوی و حافظ دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم: سبک‌شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزی دانلود مقاله
غیر سبک شناسی : مقاله بیست و هفتم: معرفی زندگی و شاعری و کتابت ابوالفتح بستی دانلود مقاله
غیر سبک شناسی : مقاله بیست و هشتم: تأثیر مکتبهای زبان شناسانه در دستور نویسی زبان فارسی دانلود مقاله
غیر سبک شناسی : مقاله بیست و نهم: ارزیابی پاسخهای مباحث «عروض و قافیه» آزمونهای دکتری دانلود مقاله
نسخه xml این شماره