درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 49
دیروز: 397
مجموع: 522,167


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره چهارم-زمستان91-شماره پی در پی 18
مقاله اول: زندگی و شعر دکتر خسرو فرشیدورد دانلود مقاله
مقاله دوم : بررسی و تحلیل انواع تشبیهات و استعارات در کلیات سلمان ساوجی دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل ساختار و محتوای قصاید فریدون توللی دانلود مقاله
مقاله چهارم: تضّاد معانی و مضامین و تناقض گویی در شعر کلیم کاشانی دانلود مقاله
مقاله پنجم : مقایسۀ سبک شناسانۀ هفت اورنگ جامی با هفت منظر هاتفی دانلود مقاله
مقاله ششم : خروج از نُرم تشبیه در شعر سبک خراسانی دانلود مقاله
مقاله هفتم: بررسی داستان «بازی ناتمام»اثر گلی ترقی بر مبنای «کهن‌الگوها» دانلود مقاله
مقاله هشتم : نظری جدید دربارۀ اطناب و بررسی عملی این نظر در داستان رستم و اسفندیار دانلود مقاله
مقاله نهم : معرفی تمُرنامه همراه با بررسی ویژگیهای زبانی دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی تفاوت ترجمۀ عبارات عربی در سه دوره از سبکهای مختلف نثر فارسی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بررسی تلمیح به خاطرات مشترک کودکی در شعر دهۀ اخیر ایران دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : نوایی از نای نایین (معرفی نسخة خطی منحصر بفرد «دیوان ملا طاهر نایینی») دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بررسی تأثیرپذیریهای سید اشرف گیلانی از شعر میرزا علی اکبر صابر دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : توجه به شگردهای اختتام کلام؛ از ویژگیهای برجستۀ شعر حمید مصدق دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : شرح بیتی از شاهنامه فردوسی (کردگار، خداوند است یا جمشید؟) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : شگردهای مولانا در تبدیل اثری عامیانه به اثری ادبی با تکیه برحکایت طنزآمیز شهری و روستایی دانلود مقاله
مقاله هفدهم : تأثیرپذیری سبکی حزین لاهیجی از حافظ شیرازی دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تحلیل سبک شناسی تاریخ بیهقی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی عناصر انسجامی در متن نمایشیِ سه بَرخوانی نوشته بهرام بیضایی دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی آثار ثنایی مشهدی با تکیه بر جنبه های سبک شناسی دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستان بیتهای دیوان مولانا دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : احوال و آثار بابا فرید الدین گنج شکر (شکر گنج) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : ساختار حکایات مربوط به امامان معصوم (ع) در کیمیای سعادت با محوریت شخصیت دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: زندگی و زمانة قاضی ناصح‌الدین ارّجانی (بلاغی فراموش شده) دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم : بررسی سبک رباعیات نظامی دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم : قبازره، زدن« نقدی بر شرح شارحان این ترکیب خاقانی» دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم : نگاهی به برخی از ویژگیهای سبکی شاهد عرشی اثری تازه یافته به تقلید از مثنوی مولوی دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم: حدوث و قدم از دیدگاه مولانا جلال الدین بلخی و حکیم ناصرخسرو دانلود مقاله
نسخه xml این شماره