درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 42
دیروز: 397
مجموع: 522,160


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره سوم-پائیز91-شماره پی در پی 17
مقاله اول: بررسی و مقایسة صفات رند و مضامین رندانه در سروده‌های حافظ شیرازی و شاه نعمت‌الله ولی دانلود مقاله
مقاله دوم: سبک شناسی کتاب «پریشان» دانلود مقاله
مقاله سوم: سبک شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاههای موریس گرامون دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی ساختاری اصطلاحات استعاری دربارۀ یار در خمسۀ امیر خسرو دهلوی دانلود مقاله
مقاله پنجم: نقد و تحلیل اشعار هاتفی خرجردی جامی بارویکرد سبک شناسانه دانلود مقاله
مقاله ششم : اطناب، شاخصۀ سبکی نظامی در مخزن الاسرار دانلود مقاله
مقاله هفتم : کاربرد عناصر فرهنگ عامه (فولکلور)، ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت دانلود مقاله
مقاله هشتم : شعر و شاعری و آسیب شناسی آن در قرن ششم دانلود مقاله
مقاله نهم: تحلیل و بررسی سبک در رمانهای امین فقیری دانلود مقاله
مقاله دهم : تأثیر بلاغت در برجسته سازی طنز گلستان دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بیانیة ادبی شاعران سبک آذربایجانی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : بررسی برخی مؤلفه های تربیتی درمتون تعلیمی کهن دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بنمایه های دینی در دیوان فرخی یزدی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم :تاملی در تحول موضوعی نثر فارسی(از آغاز تا قرن سیزدهم) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسائل ادبی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : بررسی سبکی و محتوایی «گلشن معانی» دانلود مقاله
مقاله هفدهم : طرح یک احتمال در مفهوم «راه عراق و غزلیات عراقی» در شعر حافظ دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : سبک وقوع در غزلهای میلیِ مشهدی دانلود مقاله
مقاله بیستم : پریشان، شاعری ناشناخته دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن دانلود مقاله
نسخه xml این شماره