درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 41
دیروز: 397
مجموع: 522,159


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره اول-بهار91-شماره پی در پی 15
مقاله اول :بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی دانلود مقاله
مقاله دوم : نگاهی به سبک شناسی غزلیات عرفی شیرازی و تازگیهای آن دانلود مقاله
مقاله سوم : نقد و تحلیل ساختاری و نشانه شناسی داستانهای عاشقانه دانلود مقاله
مقاله چهارم : اسلوب نوشتار نامه های فارسی، توصیف و طبقه بندی گونة نامه دانلود مقاله
مقاله پنجم : شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن دانلود مقاله
مقاله ششم : تحلیل گفتمانی رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور دانلود مقاله
مقاله هفتم : یک ساخت تشبیهی نویافته برپایۀ سبک تصویرآفرینی قصاید خاقانی دانلود مقاله
مقاله هشتم : تحول شریطه در سبکهای ادب فارسی دانلود مقاله
مقاله نهم : تکامل ترصیع و موازنه،عنصری مهم در سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری دانلود مقاله
مقاله دهم : گونه های «تناص/ هم‌متنی» در بوستان و گلستان سعدی دانلود مقاله
مقاله یازدهم : داستانک در حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : چگونگی استفادة فردوسی از موسیقی در تأثیرگذار کردن متن دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : شگردهای التفات در سه شاعر فارسیزبان (خاقانی، مولانا و حافظ) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبک نظامی در گسترش ترکیبات هنری دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی «حل ماینحل» دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار برپایه نظریه گریماس دانلود مقاله
مقاله هفدهم : هنر در شاهنامه دانلود مقاله
مقاله هجدهم : سبکِ ساختاری و محتواییِ نامه های درباری عهد عبّاس میرزا دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: معرفی کتاب «هدایت نامه» و برخی ویژگیهای آن دانلود مقاله
مقاله بیستم: برآیند قدرت شخصیت در نمایشنامه (با تکیه بر سنجش قواعد نوبت‌گیری در نمایشنامه وای بر مغلوب) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : تصویرپردازی عاطفی(خشم و ترس) در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روانشناسی دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : کارکردهای هنری و بلاغی کنایه در کفشهای مکاشفه احمد عزیزی، سبکی بدیع در مضمون آفرینی دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : شناخت ماهیت «تکلّم» و اثر آن بر آموزش زبان دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: بررسی برخی ویژگیهای تأثیرگذار «پله پله تا ملاقات خدا» دانلود مقاله
نسخه xml این شماره