درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 59
دیروز: 397
مجموع: 522,177


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال چهارم-شماره چهارم-زمستان90-شماره پی در پی 14
مقاله اول : شخصیت راوی و مخاطب در غزلیات مولانا دانلود مقاله
مقاله دوم : شگردهای خاص مولوی در انعطاف پذیر کردن قافیه دانلود مقاله
مقاله سوم : تاملی در موضوعات، صورت، ساخت و سبک شطحیات صوفیه دانلود مقاله
مقاله چهارم : سبک شناسی رباعیّات سحابی استرآبادی دانلود مقاله
مقاله پنجم : تحلیل سبک شناسی منظومة شاهین تورات دانلود مقاله
مقاله ششم : تحلیل بینامتنی مختصات ادبی نثر تاریخ جهانگشا و تاریخ وصاف دانلود مقاله
مقاله هفتم : نقد ساختاری مثنویهای انقلاب دانلود مقاله
مقاله هشتم : دگردیسی معنایی کنایۀ «از بن دندان» دانلود مقاله
مقاله نهم : بررسی مختصّات زبانی کتاب آثار الوزراء دانلود مقاله
مقاله دهم : تحلیل آماری بازتاب «گیاهان وجانوران» در اشعار فرخی و مقایسه با اشعار منوچهری و عنصری دانلود مقاله
مقاله یازدهم : نگاهی تازه به ویژگیهای زبانی و بلاغی نفثة المصدور دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : تاملی در سطح فکری شعر کودک و نوجوان دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بررسی برخی عناصر سبکی در شعر فلکی شروانی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : بررسی سبکی رسالة عشقیه دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : تحلیل سبک شناسانه پنجاه غزل خواجوی کرمانی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : شیوه و سبک قصه گویی و شخصیت پردازی در کلیله و دمنه دانلود مقاله
مقاله هفدهم : نگاهی سبک‌شناسانه به استقبالهای شاعران از یک قصیدة سنایی دانلود مقاله
مقاله هجدهم : اسناد مجازی و ساختارهای مختلف آن در مثنوی مولوی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : تفاوت «موضوع»، با «اصطلاحات همخوشۀ خود»، و کاربرد آن در سبک شناسی دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی تاثیر قوت‌القلوب ابوطالب مکّی در مثنویهای عطّار نیشابوری دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : ساخت ترکیبات وابسته های عددی خاص در غزلیات بیدل دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : اسلوب حکایت پردازی در هفت اورنگ جامی دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : بازهم نگاهی به مصراع «خورد گاو نادان ز پهلوی خویش» دانلود مقاله
نسخه xml این شماره