درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 34
دیروز: 397
مجموع: 522,152


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال چهارم-شماره دوم-تابستان90-شماره پی در پی 12
مقاله اول : نظریه سبک در ایران (روشهای سبک شناسی) دانلود مقاله
مقاله دوم : نگاه حزین لاهیجی به شاعران در اصناف شعر دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی و تحلیل جایگاه آفرین لاهوری در شعر فارسی شبه قاره دانلود مقاله
مقاله چهارم : سبک شناسی مثنوی «خلوت راز » وحید قزوینی و نوآوریهای ادبی او دانلود مقاله
مقاله پنجم : سبک سعدی در ایهام سازی و گستردگی آن در غزلیات او دانلود مقاله
مقاله ششم : بارقه هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران (نظم) دانلود مقاله
مقاله هفتم : رویکرد سبک مصنوع مرصادالعباد به قرآن کریم دانلود مقاله
مقاله هشتم : ویژگیهای سبکی «نل و دمن» دانلود مقاله
مقاله نهم : تازه های اندیشه و زبان در کتاب سیاحتنامه دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی سبک محتوایی بنمایه های حماسی سمعک عیار دانلود مقاله
مقاله یازدهم : مکتب فؤاد کرمانی در شعر عاشورائی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : سبک شناسی لایه ای : توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شماره یک غزالی در دو لایة کاربرد شناسی و نحو دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : بررسی تحول کارکردهای حرف «را» در ادوار نثر فارسی دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی تکرار نحوی در غزل سعدی دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : سبک تاریخنگاری فردوسی در شاهنامه دانلود مقاله
مقاله هفدهم : تأثیرپذیری سبکی عاشق اصفهانی از حافظ دانلود مقاله
مقاله هجدهم : مقایسة تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیه های انوری و خاقانی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی نمادها در سبک نوشتاری «منیرو روانی پور» دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی مصادیق رد و طعن در دیوان ناصر خسرو دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : بررسی وجوه تمایزات و تشابهات سبکی در قصائد عصر مغول دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : تصویر قهرمان - زن در داستانهای عاشقانه منظوم فارسی با تکیه بر منظومه های لیلی و مجنون دانلود مقاله
نسخه xml این شماره