درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 37
دیروز: 397
مجموع: 522,155


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال چهارم-شماره اول-بهار90-شماره پی در پی 11
مقاله اول : «تنوع و تحرک» و عوامل آن در حکایت «جدال سعدی با مدعی» در گلستان دانلود مقاله
مقاله دوم : تحلیل و بررسی ترجمة فارسی کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ والخطب» دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل ساختاری نمایشنامه های اکبر رادی (دهه های چهل و پنجاه ) دانلود مقاله
مقاله چهارم : تأملی در سطح ادبی مثنوی معنوی (بلاغت) دانلود مقاله
مقاله پنجم : معذفی نثر «جلالیه در علم مکاتبه» دانلود مقاله
مقاله ششم : طنز گونه های ادب فارسی و انواع آن دانلود مقاله
مقاله هفتم : سبک شناسی اشعار کودک و نوجوان عباس یمینی شریف دانلود مقاله
مقاله هشتم : آسیب شناسی رفتار صوفی در مثنوی ، بخشی از سبک فکری مولوی دانلود مقاله
مقاله نهم : سبک شناسی کتیبه های فارسی باستان دانلود مقاله
مقاله دهم : تحلیل سبکی راحة الصدور دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بررسی تحول دید و سبک شعری سایه از رمانتیسم فردی به رمانتیسم اجتماعی دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : شیوه های نو سعدی در استعاره از تشبیه و استعاره در غزل دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : سبک شناسی داستان بر اساس فعل : رویکرد نقشگرا دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبک هندی و استعاره ایهامی کنایه دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : تأثیرپذیری سبکی نشاط از حافظ دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امین پور دانلود مقاله
مقاله هفدهم : تحلیل زیباشناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی برا اساس کفشهای مکاشفه دانلود مقاله
مقاله هجدهم : کارکردهای هنری گل و گیاه در شعر حافظ ، سبکی جدید در مضمون آفرینی دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی معنوی دانلود مقاله
مقاله بیستم : مهارتهای ویژه و سبک خاص مولوی در «زاویه دید» در حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک بنابر نظریه ژرار ژنت دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم :سبک نگارش عین القضات همدانی بر پایة احوال مخاطب دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : بررسی روش کار فرهنگهای دو و سه زبانه فارسی - ترکی - عربی دانلود مقاله
نسخه xml این شماره