فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 2، ، شماره پی در پی 6 XML issn:2008-2789
 • 1. تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدی و حریری ( با بررسی مقامه شتوتیه)

  • غلامرضا ستوده،محمد باقر شهرامی
  • صفحه 0-0
  از مجموع مقامه های قاضی حمیدالدّین بلخی، یک مقامۀ کامل(مقامه 21) به وصف زمستان اختصاص یافته است که «فی الصّفه الشّتا» نام دارد.ما در این مقاله،مقامۀ بیست و یک را که از شاه مقامه های قاضی است از لحاظ سبک شخصی شامل صنعت پردازی، محتوا و مضمو...
  زمستان 88 Pdf
 • 2. احوال و سبک اشعار مولانا شهیدی قمی

  • علی محمد ﻣﺆذنی،امیر ضیغمی
  • صفحه 0-0
  مولانا شهیدی قمی(935 یا 936 ق) از شعرای سده نهم و اوایل سده دهم هجری است که در زمان پادشاهی شاه اسماعیل صفوی به هندوستان رفته و در گجرات بدرود حیات گفته است.شهیدی قمی  احتمالا نخستین کسی است که بسامد مضامین وقوعی را در شعر اواخر دوره تیموری و او...
  زمستان 88 Pdf
 • 3. در کار گلاب و گل ( شرح بیتی از حافظ)

  • علی محمدی،انتصار پرستگاری،مریم ترکاشوند
  • صفحه 0-0
     در این‌مقاله ابتدا به این نکته پرداخته‌ایم که چگونه میتوان معضل یک متن ادبی را که در فهم و انتقال پیام دچار مشکل شده است، گشود. برای بیان این نکته از شواهد دیگر متنها مدد گرفته‌ایم. سپس به تشریح معنایی که دیگر شارحان حافظ ...
  زمستان 88 Pdf
 • 4. تأثیرپذیری کمال الدین حسین خوارزمی از خاقانی و خصائص سبکی وی

  • رجب توحیدیان،بهمن هوشیاری
  • صفحه 0-0
  کمال الدین حسین خوارزمی یکی از شعرا و عرفای توانا  وصاحب سبک اواخر قرن هشتم ونیمه اول نهم هجریست که از شعر واندیشه پیشینیانی همچون خاقانی شروانی، بهره های فراوانی برده و مضامین و ترکیبات سبکی وی را اخذنموده و درلابه لای اشعار واندیشه های خود گنج...
  زمستان 88 Pdf
 • 5. سبک شعری قاآنی و تأثیرپذیری آن از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی

  • محمد حسن فؤادیان،محمدرضا عزیزی
  • صفحه 0-0
   رویکردهای لفظی در دیوان قاآنی شیرازی از جایگاهی خاص برخوردار است. او در اغراض گوناگون بویژه ستایش رسول خدا (ص) از آرایه های  لفظی و بدیعی فراوانی استفاده میکند. بعنوان نمونه، شاعر در قصیده ای به نام «بردیه» ، خود را ملزم میسازد...
  زمستان 88 Pdf
 • 6. سبک فردی بیهقی و ضرباهنگ کلام و تکرار

  • لیلا مرادی
  • صفحه 0-0
     در بررسی سبک فردی بیهقی در حوزه زبانی، ترنم پنهانی الفاظ و اصوات و اتحاد الفاظ و معانی و به تبع آن، خلق تداعیهای ذهنی، جلوه ای خاص دارد. توجه ویژه بیهقی به نمایش ظرفیت و استعداد زبان فارسی در آهنگین بودن آن با به گزینی و هنرمندی در انتخا...
  زمستان 88 Pdf
 • 7. «دوم» یک ویژگی سبکی در قاموسنامه

  • علی اصغر حمیدفر
  • صفحه 0-0
  این مقاله یادداشتی است بر یک ویژگی سبکی قابوسنامه . آن ویژگی عبارتست از ساختن ضرب المثلهای دلنشین با محوریت واژۀ «دوم» . این ویژگی ، ظاهرا در میان متقدمان و متأخران مختصِّ عنصرالمعالی است و بدلیلِ همین یگانگی و نادرگی ، ارزشی مضاعف دارد ....
  زمستان 88 Pdf