ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 13، ، شماره پی در پی 47 ، تعداد صفحات 292 XML issn:2007-2789
 • 1. سبک شناسی آثار طنز ابوالفضل زرویی نصرآباد

  • رضا پوردهقان اردکان، اصغر رضاپوریان(نویسنده مسئول)
  • صفحه 1-18
  ابوالفضل زرویی نصرآباد از موفقترین و مشهورترین چهره های طنزپرداز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پرورش یافته مکتب گل آقاست. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به سبک شناسی آثار طنز وی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آنست که نقیضه گویی و آیرو...
  فروردین 99 Pdf
 • 2. بررسی شیوه های بازنمایی مرثیه های شاهنامه با تأکید بر عنصر «عاطفه»

  • گیتی ایمانی، بهناز پیامنی(نویسنده مسئول)، علی‌اصغر بَوَند شهریاری
  • صفحه 19-36
  جاودانگی شاهنامه مرهون بازنمایی «منِ عاطفی» از نوع فردیتهایی عالیست که در پیوند با اساطیر در نظام معنایی سترگ و رازآلود توصیف شده است. منِ عاطفی نشان از هویت هر فردست. منِ عاطفی در سوگ  بیشتر بازنمایی میشود؛ زیرا عواطف بجوش آمده در مراثی، محل...
  فروردین 99 Pdf
 • 3. بررسی سبکی استقبال‌های صائب از حافظ

  • محمد پیری، محمدرضا قاری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 37-54
  شعرای سبک هندی و بویژه صائب تبریزی در غزلسرایی از حافظ بسیار تأثیر پذیرفته اند. آشکارترین شکل تأثیرپذیری عمدی هر شاعر از دیگران آن است که به استقبال سروده های آنها برود و بر وزن و قافیه و ردیف آن سروده ها اشعاری را بسراید. صائب تنها در سی و دو غزل...
  فروردین 99 Pdf
 • 4. تحلیل کارکردهای اجتماعی– موسیقایی وسبک شناسی ویژگیهای واژگان موسیقی در تاریخ بیهقی

  • منصوره ثابت زاده(نویسنده مسئول)
  • صفحه 55-71
  بررسی موسیقی درتاریخ بیهقی، ازمعتبرترین متون تاریخی – ادبی و اسناد با اهمیت تاریخ ایران در دوره غزنوی ، درحوزۀ مطالعات بینا رشته ای است که از سویی در حوزه ادبی به سبک شناسی لغات و اصطلاحات موسیقی و از سوی دیگر در حوزه موسیقی شناسی بمطالعه جایگاه ا...
  فروردین 99 Pdf
 • 5. گونه شناسی فعلها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی

  • حسن دهقانی پور، دکترایرج مهرکی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 73-90
  بطور قطع گروه فعلی مهمترین و تاثیرگذارترین بخش هر جمله بشمار میرود. بررسی ویژگیهای فعل و استخراج نتایج آن در آثار تفسیری ارزشمند زبان فارسی بویژه در آغاز شکلگیری زبان فارسی دری ، میتواند بشناخت گونه ها و طبقه بندی کاملتر قواعد دستور تاریخی زبان فا...
  فروردین 99 Pdf
 • 6. شگردهای خاص نویسندگی محمد ابراهیم باستانی پاریزی در پژوهشهای تاریخی

  • عزت زینلی‌پور، حمیرا زمردی(نویسنده مسئول)، میترا گلچین
  • صفحه 91-108
  در این مقاله به مهمترین اختصاصات سبکی، در کلام باستانی پاریزی، پرداخته شده است. به اذعان علمای تاریخ و تاریخنگاران معاصر، باستانی در نگارش تاریخ شیوه‌ای منحصربه ‌فرد داشته که نتیجۀ آن، جذابیت و محبوبیت آثار وی و ترویج مطالعۀ تاریخ، در میان اقشار ...
  فروردین 99 Pdf
 • 7. سبک شناسی آثار محمود دولت آبادی بر مبنای مقالات دانشگاهی

  • کارمین صرّاف، سید جمال الدین مرتضوی(نویسنده مسئول)، جهانگیر صفری، سید کاظم موسوی
  • صفحه 109-126
  یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در رشته زبان و ادبیات فارسی، بررسی سبک شناسانه آثار نویسندگان و شعرا است. در سالهای اخیر و با توجه به گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، روند نگارش مقالات دانشگاهی افزایش پیدا کرده و پژوهشگران دانشگاهی ببررس...
  فروردین 99 Pdf
 • 8. انعکاس تفکر اشعری در افکار سعدی

  • انور ضیائی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 127-141
  تفکر اشعری در زمان و جغرافیای زندگی سعدی متداول بوده است. برخی پژوهشگران معتقدند که نشانه های اعتقاد سعدی به اشاعره، در آثار او قابل تشخیص است و شکی در اشعری مذهب بودن او باقی نمیگذارد. علم کلام بمعنای استدلال درباره مفهوم آیات وحی و تأویل آن تا ز...
  فروردین 99 Pdf
 • 9. تحلیل موضوعی قالب قطعه در اشعار سه شاعر دورۀ مشروطه (ایرج میرزا، ملک الشعرا بهار، پروین اعتصامی)

  • تکتم فرهمندی، رضا اشرف زاده(نویسنده مسئول)، ناصر کاظم خانلو
  • صفحه 143-163
  قطعه از قالبهای شعر فارسی است که برای ابراز درونیات شاعران، بیشترین کاربرد را داشته است. شاید مهمترین ویژگی قطعه وحدت موضوع آن است چراکه شاعر در هر قطعه بدنبال بیان یک موضوع است.همچنین قالب قطعه به اعتبار تنوع موضوع قالبی غنی است و از این نظر هیچ...
  فروردین 99 Pdf
 • 10. برخی از آداب صوفیان بر مبنای کتاب اورادالاحباب و فصوص الاآداب و تفاوتها و شباهتهای آن با آثار پیشین

  • زهرا قلعه دره، سعید خیرخواه برزکی(نویسنده مسئول)، عبدالرضا مدرس زاده
  • صفحه 165-181
  آثاری که در حوزۀ آداب و رسوم صوفیه نگارش یافته اند، نمایانگر فرهنگ آن دوره و نیز تفکر نویسندۀ آنست. «اورادالاحباب و فصوص الآداب» نوشتۀ ابوالمفاخر یحیی باخرزی به زبان فارسی و از مهمترین کتب تصوّف قرن هشتم، در زمینۀ سیر و سلوک باطنی صوفیان است. باخر...
  فروردین 99 Pdf
 • 11. شاخصه های سبکی دیوان جهان ملک خاتون

  • راویه کردافشاری، احمد خاتمی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 183-201
  پژوهش درسبک شعر فارسی بویژه سبک فردی شاعران و خصوصا سبک فردی شاعران نامداری که کمتر بشیوه شاعری آنها پرداخته شده از اولویت خاصی برخوردار است  . یکی از این دست آثار، دیوان جهان ملک خاتون است. جهان ملک که در سالهای بین784-725 میزیست، معاصر سعد...
  فروردین 99 Pdf
 • 12. بررسی تطبیقی نعتیّات نبوی در شعر فارسی

  • رقیّه هادیپور، مریم محمّدزاده(نویسنده مسئول)، رامین صادقی نژاد
  • صفحه 203-222
  در گستره ادب منظومِ فارسی پس از تحمیدیّات و ستایشِ ذات بارئ ـ تعالی ـ نعتیّات نبوی و اوصاف زندگانی آن حضرت جایگاه ممتازی دارد. پرسش این است که: «اوصاف نبیّ اکرم در شعر فارسی سده های پنجم تا هفتم هجری چه بازتاب و جایگاهی دارد؟». هدفِ مقاله حاضر، ب...
  فروردین 99 Pdf
 • 13. معرفی نسخه خطی مرات الخیال و بررسی سبک ادبی آن

  • ماهرخ آهمه، مریم محمودی(نویسنده مسئول)، احمدرضا یلمه ها
  • صفحه 223-241
  نسخۀ خطی مرات الخیال اثر میکراج ملتانی از نویسندگان شبه قاره در قرن دوازدهم و از جمله آثار نثر فنی فارسی است که مانند بسیاری از نسخه های خطی دیگر تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. احاطۀ نویسنده مرات الخیال به زبان فارسی و عربی و اشتمالش به زیورهای ل...
  فروردین 99 Pdf
 • 14. معرفی شش تکنیک جدید توصیفی در رمان معاصر بر اساس مجموعه آثار ابوتراب خسروی

  • حسنیه نجات‌زاده عیدگاهی، ابوالقاسم قوام (نویسنده مسئول)
  • صفحه 243-257
  تکنیکهای توصیفی در گذشته عبارتند از: توصیف حقیقی، واقعی، مستقیم، زنده، فردی، شخصیت و صحنه. اما گونه های توصیف در داستان نویسی معاصر و متون مدرنیستی بیشتر و متنوعتر از قصه نویسی سنتی است. برخی از این شگردها عبارتند از: توصیف هرمونوتیک، انعکاسی، چند...
  فروردین 99 Pdf
 • 15. دیوان "روشن شیرازی" و ویژگیهای سبکی و ادبی آن

  • ندا مویدی، زهرا نصر اصفهانی (نویسنده مسئول)، حسین مسجدی
  • صفحه 259-281
  "میرزا احمدبن محمدحسین متولی باشی" متخلص به "روشن" از شاعران قرن سیزدهم هجری قمری است. وی از متولیان آستان مبارک حضرت شاهچراغ (ع) بوده و این مسئولیت بصورت موروثی در خاندان وی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. میرزا احمد متولی باشی دیوان شعر ارزن...
  فروردین 99 Pdf
 • 16. بررسی داستان « بوف کور » بر اساس نظریه تعارض

  • مهدیه کوهپایی، کامران پاشایی فخری(نویسنده مسئول)، پروانه عادل زاده
  • صفحه 283-301
  انسان نزد خداوند و در عالم هستی به عنوان اشرف مخلوقات با کرامت آفریده شده است. از جمله ویژگیهای بارز انسانی با همه تفاوتهای فردی، میل به زندگی جمعی است و به این سبب از آغاز آفرینش، انسانها کوشیده اند، شرایطی فراهم کنند تا با آرامش در کنار هم به حی...
  فروردین 1399 Pdf