فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 2، ، شماره پی در پی 44 ، تعداد صفحات 401 XML issn:2008-2789
 • 1. توصیف و تبیین نوآوریهای زبانی در شعر کلاسیک امروز و بررسی سهم آنها در ادبی شدن کلام

  • محمد صالح ذاکری، فردوس آقاگلزاده (نویسنده مسئول)، حیات عامری
  • صفحه 1-19
  در این مقاله، آثار شاعران کلاسیک امروز، از نظر «نوآوریهای زبانی» بررسی میشود. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه آشنائی زدائیِ «صورتگرایان روس» با استفاده از الگوی هنجارگریزی زبانیِ «میک شورت» (1996) است. هدف این مقاله، این است که مشخص کند چه گونه هائی ...
  تابستان 98 Pdf
 • 2. مخاطب شناسی شعر دفاع مقدس (سنجش مخاطبان درون متنی شعر دفاع مقدس)

  • لیلا حاجی، محسن ایزدیار (نویسنده مسئول)
  • صفحه 21-38
  شعر دفاع مقدس، باز‌نمایی اندیشه ها و احساسات ملت غیرتمند ایران در برهه ای از تاریخ است که در آن میتوان تأثیر و تأثر از مخاطبان را مشاهده نمود؛ از جمله این نمودها، بهره گیری از مضامین خاص به تبعیت از خواست مخاطبان و نیز خطاب مستقیم به گروه ها یا اف...
  تابستان 98 Pdf
 • 3. بررسی ویژگیهای سبکی مناهج الطالبین فی معارف الصادقین

  • کاظم دزفولیان، احمد بهنامی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 39-55
  مناهج الطالبین فی معارف الصادقین از کتابهای تاریخ عمومی سدۀ هشتم است که توسط علی بن حسین بن علی علاء قزوینی (726 یا 727ق.- زنده در 793ق.) در سالهای 778 و 779ق. به نگارش درآمده است. در این مقاله نگارندگان کوشیده اند سبک علاء قزوینی را از خلال کتابش...
  تابستان 98 Pdf
 • 4. عرفانگرایی در آثار مصطفی مستور

  • مریم جعفری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 57-76
  ما در این مقاله در پی آن هستیم که بدانیم سیر عرفانگرایی در آثار مصطفی مستور چگونه است؟ این عرفانگرایی چه مولفه هایی دارد و چگونه خود را در زبان آشکار میکند؟ عرفانگرایی در آثار این نویسنده معاصر از رهگذر سه ویژگی تکرار شونده به دست می آید که عبارتن...
  تابستان 98 Pdf
 • 5. بررسی شیوه تاریخ نگاری شکرالله رومی، تاریخ نویس دولت عثمانی در قرن نهم، در بهجه التواریخ

  • حمیدرضا قربانی دستجردی، مهرداد چترایی(نویسنده مسئول)، مرتضی رشیدی
  • صفحه 77-96
  با توجه به نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر (آناتولی)، بررسی و تحلیل تألیفات در این حوزه در تدوین تاریخ زبان فارسی و سبک‌شناسی زبان فارسی اهمیت ویژه ای دارد. برای چندین قرن، زبان رسمی در آسیای صغیر، زبان فارسی بوده است. نامه نویسی به فارسی بوده و در...
  تابستان 98 Pdf
 • 6. بررسی و تحلیل سبک شناسی ادبی و فکری شعر حسین پناهی

  • محمد حکیم آذر(نویسنده مسئول)، عظیم یوسفی
  • صفحه 97-116
  در بررسی سبک شعر، ما با دو رویکرد روبرو هستیم؛ یکی سبک دوره و دیگری سبک شخصی. در این میان شاعر با تشخص خاصی که در شعر خویش به کار میگیرد به نوعی سبک شخصی میرسد که شاعر را از دیگر شاعران متمایز میکند. از آنجا که سبک شناسی ابزاری مفید برای شناسایی ه...
  تابستان 98 Pdf
 • 7. سیر تطور ادبیات کودک درایران براساس چهارعامل دین و اخلاق، عدالت و بی عدالتی، نظام تربیتی اسلامی و رؤیا و ماوراء الطبیعه

  • پونه قائم دوست، مسعود سلامی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 117-131
  وقایع تاریخی، بروز جنگها، مهاجرتها و تغییر بینش انسانی، همواره عواملی مؤثر در سیر تحول ادبیات در هر جامعه بوده و با آن پیوندی ناگسستنی دارد. از آنجایی که ادبیات کودک بخش مهمی از ادبیات را تشکیل میدهد تحولات تاریخی، تغییر عقاید و ظهور جنبشهای فکری ...
  تابستان 98 Pdf
 • 8. معرفی جلال الدین احمد کاسانی و رسائل فارسی و ویژگیهای سبکی او

  • منظر سلطانی(نویسنده مسئول)، محمّدابراهیم مالمیر، فاطمه شریفی
  • صفحه 133-150
  بخش عظیمی از میراث گرانسنگ اسلام و ایران در زوایای کتابخانه های شخصی و عمومی و مراکز نگهداری نسخ خطی پنهانند که در واقع، حاصل سالها تحقیق و تدقیق عمیق دانشمندان بزرگ جهان اسلام و به ویژه جغرافیای قدسی و اقلیم معنوی ایران اسلامی میباشند و بدیهی اس...
  تابستان 98 Pdf
 • 9. بررسی و مقایسۀ مرثیۀ سه نسل از شاعران معاصر

  • داریوش قلعه قبادی، سیروس شمیسا(نویسنده مسئول)، عبدالرضا مدرس زاده
  • صفحه 151-170
  مرثیه یا سوگسرود از دیرینه ترین انواع ادبی و درونمایه های شعری بحساب می ­آید که در گذر زمان اشکال متعددی بخود دیده است. در این مقاله با بررسی آثار و سروده های جمعی از شاعران معاصر، با تحولات و دگرگونیهای ساختاری و معنایی این گونۀ ادبی، در روزگارِ ...
  تابستان 98 Pdf
 • 10. بررسی سبک شناسانه غزلیّات وحشی بافقی

  • زهرا فاتحی(نویسنده مسئول)، یحیی طالبیان، عباسعلی وفایی ، غلامرضا مستعلی پارسا
  • صفحه 171-191
  مولانا کمال الدین وحشی بافقی یکی از برجسته ترین سخن سرایان سده دهم هجری و از سرآمدان مکتب وقوع است که در قالبهای مختلف شعری، طبع آزمایی کرده و در همه این قالبها، اشعار درخوری از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش، قصد آن است که با مروری گذرا در غز...
  تابستان 98 Pdf
 • 11. بررسی تطبیقی کارکردهای هنری نقشمایۀ آینه در اشعار زنانه و مردانه

  • امیربانو کریمی(نویسنده مسئول)، علی فروغی
  • صفحه 193-211
  موتیف یا نقشمایۀ آینه در شعر مردانۀ فارسی کارکردهای هنری گوناگونی داشته است، از تصاویری که خاقانی بر اساس سوابق ادبی و فرهنگی مربوط به آینۀ محسوس و مادی آفریده است تا به کار رفتن به‌عنوان رمز انسان کامل و دل خالی از تعلقات و محل تجلی ذات و صفات اله...
  تابستان 98 Pdf
 • 12. معرفی نسخه خطی «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب» خواجوی کرمانی و سیری در سبک شعری آن

  • مهدیه منصوری، سهیلا موسوی سیرجانی(نویسنده مسئول)، مهدی ماحوزی
  • صفحه 213-132
  نسخ خطی شامل اطلاعات تاریخی و ادبی و عرفانی ارزشمند، برای پژوهشگران ادبی است. و بطور خاص، یکی از این نسخ (با عنایت به چهار نسخه صحیح مورد استناد) اثر ارزشمند «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب» خواجوی کرمانی(م:750) است. مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب ا...
  تابستان 98 Pdf
 • 13. بررسی و تحلیل انواع کنایه در غزلیات نزاری قهستانی

  • ایرج مهرکی(نویسنده مسئول)، فاطمه یوسف پورسیفی
  • صفحه 233-253
  کنایه از جمله صور خیال تصویرساز است. در اصطلاح آن است که لفظی گفته شود و معنی کنایی لفظ را اراده کنند و در عین حال معنی حقیقی ان نیز درست باشد. کنایه   قرینه ای ندارد که بوسیلۀ آن بتوان از معنای حقیقی به معنای کنایی پی برد  و در این...
  تابستان 98 Pdf
 • 14. سبک شناسی داستانهای اسماعیل فصیح

  • خدابخش اسداللهی، ایمان مهری بیگدیلو
  • صفحه 252-273
  آثار داستانی اسماعیل فصیح در این مقاله با دید سبک شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پژوهش حاضر در سه بخش عمده ترتیب یافته است: بخش اوّل مباحث «محتوایی»، بخش دوّم «زبانی» و بخش سوّم «ادبی». در پژوهش حاضر، سبک داستان نویسی فصیح در بیان واقعگرایا...
  تابستان 98 Pdf
 • 15. سبک شناسی بسامدی مضامین حکمی در گلستان سعدی، بر مبنای اخلاق ناصری

  • حبیبه میرزایی اقدم(نویسنده مسئول)
  • صفحه 273-292
  آموزه ها و مضامین حکمی نقش تعلیم و تربیت را در رشد و پرورش اخلاقی ایفا میکنند و از دیرباز بحث از حکمت و مضامینی که پیرامون آن شکل گرفته، نزد دانشمندان و متفکران، جایگاه ویژه ای داشته است. «اخلاق ناصری» یکی از مهمترین رساله های حکمی است که مباحث آن...
  تابستان 98 Pdf
 • 16. ساخت تلمیح در غزل نو

  • احمد کنجوری، علی نوری(نویسنده مسئول)، محمدرضا روزبه، علی حیدری
  • صفحه 293-312
  درک درست ظرفیتهای سخنی که بنمایۀ تلمیحی دارد، به آشنایی با معنا و مفهوم تلمیحات از یک سو و شناخت ساخت تلمیحات و شیوه های بهره گیری از آنها از دیگر سو وابسته است. بررسی گونه ها و شگردهای عمق بخشی و توسعۀ فکری، معنایی و فرهنگی تلمیحات و ساختار آنها ...
  تابستان 98 Pdf
 • 17. بررسی منظومـﮥ ورقه و گلشاه عیوقی و ویژگیهای سبکی آن

  • سمیه هدایتی(نویسنده مسئول)، مرتضی انصار
  • صفحه 313-331
  عیوقی، از شاعران دوره اول غزنوی (نیمه اول سده پنجم هجری) در غزنه و معاصر سلطان محمود بود.  «منظومه ورقه و گلشاه عیوقی» در قالب مثنوی و در بحرمتقارب سروده شده و مجموعه ای است که باید آن را مظهرآمیزه عشق و حماسه دانست.در این پژوهش نخست به معرفی...
  تابستان 98 Pdf
 • 18. سبک شناسی جامع غزلیات هوشنگ ابتهاج

  • عبداله مرادی، مظاهر نیکخواه(نویسنده مسئول)، حسین خسروی
  • صفحه 333-352
  هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سایه)یکی از شاعران برجستۀ معاصر است که هر دو زمینۀ شعرسنتی و نو را در سرایش آزموده است.گرچه او در زمینۀ شعر نیمایی هم موفق عمل کرده است، اما میتوان گفت در میان تمام قالبهاى شعرفارسى، ارادت ابتهاج به غزل، آن هم غزل حافظ گونه، بیش ...
  تابستان 98 Pdf
 • 19. روایت وَرِ جمکرد در شاهنامه؛ بازخوانی چند بیت داستان جمشید بر اساس دستنویس شاهنامۀ نویافتۀ سن ژوزف

  • غلام محمد طاهری مبارکه، محسن نصیری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 355-368
  یکی از مهمترین خویشکاریهای جمشید که در منابع کهن ایرانی – از جمله اوستا – به آن اشاره شده، ساختن پناهگاه و دژی به نام ور جمکرد است. آیا میتوان پنداشت که در شاهنامۀ فردوسی از این مهمترین خویشکاری جمشید نشانی نیامده باشد؟ دستنویس نویافتۀ شاهنامه – م...
  تابستان 98 Pdf