ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 11، ، شماره پی در پی 40 ، تعداد صفحات 400 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی

  • مختار ابراهیمی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 1-20
  هر پاره شعری نوعی خاص «بافت ادبی» دارد که آن بافت از یک سو از سنّتهای ادبی ناشی میشود و از دیگر سو از نوع تصویر پردازیهای صاحب اثر نمود پیدا میکند؛ از ترکیب این دو عامل، سبک اثر به دست می‌آید. در این مقاله بر اساس سبک و چینش واژگانی‌خاقانی تلاش شد...
  تابستان 1397 Pdf
 • 2. بررسی تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان

  • خدابخش اسداللهی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 23-41
  تعریف از راههای مهم پرورش مطالب است. بخشهای بزرگی از تعلیمات اخلاقی و عرفانی سعدی در بوستان و گلستان از راه تعریف ارائه میشود. در این تعاریف، سعدی با تفکر انتقادی و تیزبینانه و مستدل، ضمن درک و فهم و تفسیر مسائل پیچیده و حکمت­آمیز و تشخیص و تحلیل ...
  تابستان 1397 Pdf
 • 3. استفادۀ ویژۀ عطار از تقابلهای دوگانه و تفاوت آن با مفهوم شناخته¬شدۀ تقابلهای دوگانه در الگوی غربی و بلاغت سنتی

  • سبیکه اسفندیار(نویسنده مسئول)، دکتر محمود حسن آبادی، دکتر مریم شعبانزاده
  • صفحه 43-64
  ما در الگوی غربی با یک مفهوم شناخته­شده از تقابلهای دوگانه روبرو هستیم که در آن مثلا خوب در برابر بد یا سفید در برابر سیاه قرار میگیرد، اما عطار دیدگاه خاصی در این زمینه دارد که با سایرین متفاوت است. منحصربفرد بودن نگرش عطار به تقابلهای دوگانه ک...
  تابستان 1397 Pdf
 • 4. میزان و چگونگی کاربرد استفاده از اصطلاحات عامیانه و کنایات در شعر دوره قاجار با بررسی ده شاعر و تکیه بیشتر بر ایرج میرزا

  • زهرا اسفندیاری پور ، احمد خاتمی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 65-85
  بی تردید کیفیت ادبی هر عصر بستگی تمام به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن عصر دارد. شاعران دوره قاجار از پیشگامان و از مردمی ترین شاعران معاصر ایران است. بخش وسیعی از ادبیات عامه اصطلاحات عامیانه و کنایات است که در میان مردم متداول است و زبان این اصطلاحات...
  تابستان 1397 Pdf
 • 5. بررسی سبک شناسی محتوایی و ساختاری معما ، لغز و چیستان در دیوان عثمان مختاری

  • علی اصغر بابا صفری(نویسنده مسئول)، پروین ضیا خدادادیان
  • صفحه 87-106
  یکی از انواع ادب غنایی ، معما ، لغز و چیستان است که از دیر باز مورد توجه شاعران و مخاطبان آنها بوده است . «عثمان مختاری » شاعر قصیده سرای قرن پنجم و ششم ، از جمله شاعرانی است که به این نوع ادبی توجه خاص داشته است و انواع لغز و چیستان در دیوان و...
  تابستان 1397 Pdf
 • 6. بررسی تفکر انتقادی در رسالۀ قشیریه و طبقات الصوفیه بر اساس مدلهای واتسون – گلیرز و مایرز

  • صفا تسلیمی(نویسنده مسئول)، بهاره درزی
  • صفحه 107-128
  تفکر خلّاق با شاخصهایی نظیر جستجوگری، انتقاد، پذیرش استدلالهای درست، توانایی تطبیق داده ها، انعطاف­پذیری و نداشتن تعصب، اتخاذ موضع کردن، یکی از مولفه های مدرن در بررسی آثار آموزشی است. آموزه های عرفانی با اندیشه های سنت­­شکن در شالوده های فکری جامع...
  تابستان 1397 Pdf
 • 7. نگاهی تازه به سبک غزلسُرایی حافظ و طبقه بندی موضوعی غزلها

  • سید محمد حجازی فرد(نویسنده مسئول)، نصراله امامی، علی سرور یعقوبی
  • صفحه 131-151
  یکی از ویژگیهای ذاتی شعر حافظ، که در اغلب غزلهای دیوان به چشم میخورد، گسستگی و عدم پیوند صریح در ظاهر ابیات است؛ خصیصه ای که سبب شده است تا برخی حافظ پژوهان، رأی بر استقلال ابیات، در غزلهای حافظانه صادر کنند. این در حالی است که بررسی دقیق و موشکافا...
  تابستان 1397 Pdf
 • 8. سبک شخصی غزلیات حسین منزوی

  • حسین خسروی(نویسنده مسئول)، سهراب برگ بیدوندی، امیر حسین همتی
  • صفحه 153-173
  حسین منزوی از شگردهای مختلفی برای تشخّص بخشیدن به زبان شعری خود استفاده کرده است. از همین روی، یکی از را­ههای شناخت هنرهای ادبی وی که میتواند گامی برای شناخت مختصات سبکی منزوی باشد، بررسی جنبه‌های گوناگون زبان شعر اوست. منزوی با استفاده از زبان، ت...
  تابستان 97 Pdf
 • 9. بررسی سبکشناسی دیوان اشعار فارسی ادیب پیشاوری

  • فاطمه دهقانی تفتی(نویسنده مسئول)، محمود طاووسی، شهین اوجاق علی زاده، تورج عقدایی
  • صفحه 175-196
  آقا سیداحمد رضوی مشهور به ادیب پیشاوری یکی از شاعران توانای اهل مشروطیت است؛ سبک شناسی شعر ادیب نشان میدهد که او اشعار خود را در بیست و نه وزن سروده است بیشترین بسامد اوزان متعلق به بحر رمل و کمترین آن مربوط به بحر سریع است در قوافی اشعار بیشتر حر...
  تابستان 97 Pdf
 • 10. دگردیسی سبک و شیوۀ آموزش و تربیت کودک و نوجوان در ایران و جهان (ازعصر باستان تاکنون)

  • آسیه ذبیح نیا عمران(نویسنده مسئول)
  • صفحه 197-211
  در جهان باستان، نگرش به کودک، با هدف آموزش و تعلیم او برای بزرگسالی استوار بود. ایرانیان باستان کودکان و نوجوانان را گرامی میداشتند و به تربیت آنان اهمیت بسیار میدادند. ایرانیان سنین  بین هفت تا پانزده‌سالگی را سن شناخت عقلی مینامیدند و در ای...
  تابستان 97 Pdf
 • 11. سبک شناسی تاریخ شفاهی رمان ایران

  • مجتبی رحمان دوست(نویسنده مسئول)
  • صفحه 213-225
  امروزه تاریخ شفاهی یکی از روشهای مطرح و مؤثر برای تاریخ‌نگاری است. روشی که ماده تاریخی آن در فرآیند مصاحبه فعال به دست می‌آید، سپس در سبکها و قالبهای متفاوت به جامعه عرضه میگردد. در این میان دو پدیدۀ «انقلاب اسلامی ایران» و «دفاع مقدس» خصوصاً پدیدۀ ...
  تابستان 97 Pdf
 • 12. بررسی کاربرد شناسی جملات پرسشی در غزلیات فخرالدین عراقی

  • مریم علی نژاد(نویسنده مسئول)
  • صفحه 227-247
  متداولترین مقوله‌های دستوری مورد استفاده در زبانهای دنیا عبارتنداز: جمله‌های خبری، پرسشی، امری و تعجبی که بترتیب برای دادن خبر، طلب خبر، صدور فرمان و بیان شگفتی بکار میروند اما مطالعات زبانشناسی حاکی از آن است که در استفاده از زبان همیشه مقوله‌های ...
  تابستان 97 Pdf
 • 13. تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی

  • سکینه غلامپور دهکی(نویسنده مسئول)، نرگس محمدی بدر
  • صفحه 249-269
  تحلیل و بررسی عناصر زبانی و بیانی سروده های شاعران، با رویکرد سبک شناسانه، اهمیت بسزا دارد؛ زیرا علاوه بر اینکه زیباییهای نهفته شعر، بهتر آشکار میشود، سبب میگردد تا مخاطبان و کابران زبان، با ذهن، دنیای فکری و عواطف شاعر، بیشتر مانوس شوند. بدین سبب...
  تابستان 97 Pdf
 • 14. تبیین دلایل اقتباسهای آشکار تذکره الاولیاء از کشف-المحجوب، در گزارش کرامات صوفیه

  • حسینعلی قبادی(نویسنده مسئول)، رضا معتمد، غلامحسین غلامحسین زاده، سعید بزرگ بیگدلی
  • صفحه 271-289
  اثرپذیری یک متن از متن دیگر یا تعامل متنها با هم مسأله­ای است که ذیل تحلیل مباحث مربوط به سبک­شناسی و نیز در موضوعات مرتبط با شناخت انواع ادبی مورد تحلیل قرار میگیرد. تذکره­الاولیاء یکی از منابع معتبر نثر فارسی عرفانی در بیان مقامات عرفا است ک...
  تابستان 97 Pdf
 • 15. کارکرد نظام نشانه شناسی در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار حسین منزوی، هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی)

  • فاطمه مدرسی(نویسنده مسئول)، رحیم کوشش شبستری، محمد بامدادی
  • صفحه 291-311
  نشانه شناسی یکی از رهیافتهای نقد ادبی جدید است  که همپای نظریه های ادبی دیگر همانند فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ... رشد و گسترش یافته و از دو آبشخور زبان شناسی و فلسفه تغذیه کرده است.  نشانه شناسی متون ادبی نیز یکی از شاخصه...
  تابستان 97 Pdf
 • 16. بررسی و مقایسه ویژگیهای سبکی و شگردهای خاص بیهقی و فردوسی در توصیف آیین خلعت بخشی

  • معصومه مرزبان(نویسنده مسئول)، محمدرضا قاری
  • صفحه 313-334
  خلعت  به جامه و  چیزی  همانند آن گفته  میشود  که  پادشاهان و بزرگان به  افراد منتخب  و  برگزیده  میبخشیدند و  آیین  خلعت‌بخشی  به  عنوان یکی از رسوم  مهم درباری در تاریخ بیه...
  تابستان 97 Pdf
 • 17. بررسی سیمای زن در آثار امیرخسرو دهلوی و مقایسۀ آن با روانشناسی زنان در نظریه تونی گرنت

  • مهرنوش منصور میمندی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 335-356
  زنان در آثار ادب فارسی سیمایی در خور تأمل دارند . آراستگی و جودشان  به  دو  صفت مادری و معشوقی  از آنان چهره ای خاص  عرضه کرده  ا ست .  علاوه  بر  این  دو، ویژگیهای  شناخته  و  ناشنا...
  تابستان 97 Pdf