فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، ، شماره پی در پی 39 ، تعداد صفحات 300 XML issn:2008-2789
 • 1. شیوه های بکارگیری کلام اهل بیت(ع) در متون عرفانی ادب فارسی (تا پایان قرن ششم)

  • دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد, سیده مریم روضاتیان, عباسعلی ابراهیمی مهر(نویسنده مسئول)
  • صفحه 1-21
  پس از قرآن و سخن پیامبر(ص)، تعالیم اهل بیت(ع) بیشترین تأثیر را بر متون عرفانی داشته است. محتوای عمیق کلام اهل بیت(ع) و نیز جنبه‌های بلاغی کلام ایشان، عوامل مهمی بوده تا شعرا و نویسندگان آن را مورد استفاده قرار دهند. استفاده متون عرفانی از تعالیم ا...
  بهار 1397 Pdf
 • 2. نقش تداعی‌ معانی بر خلاقیتها ی زبانی اسیر شهرستانی (با تکیه بر فنون بدیعی)

  • دکتر زیبا اسماعیلی(نویسنده مسئول), دکتر ولی الله شجاع پوریان
  • صفحه 23-41
  تداعی معانی یکی از مهمترین تواناییهای ذهن انسان است که طی آن موضوعات مرتبط، یکدیگر را به ذهن فرا‌میخواند. این توانایی ذهن، اساس و مبنایی برای جوشش آگاهیها و گفتگوهای درونی است که زمینه‌ساز آفرینشهای ادبی، به خصوص شعر میشود. در فرایند سرودن شعر، ک...
  بهار 1397 Pdf
 • 3. سبک شناسی جملات ندایی در غزلیّات حافظ

  • معصومه امیرخانلو(نویسنده مسئول)
  • صفحه 43-58
  بررسی نحوی شعر، گام مهمّی در شناخت جنبه­های جما­لشناسانۀ شعر به شمار میرود؛ از این رو در این مقاله به بررسی یکی از پر کاربردترین انواع جملات؛ یعنی جملات ندایی در غزل حافظ پرداخته شده است. جملات نداییِ حافظ، هم در حوزۀ ساخت صوری و هم در حوزۀ ساخت ...
  بهار 1397 Pdf
 • 4. تحلیل حوزه های معنایی: رهیافتی در سبک شناسی

  • نعمت الله ایرانزاده(نویسنده مسئول)،محمدمهدی زمانی
  • صفحه 59-77
  نظریۀ حوزه های معنایی یکی از نظریات مطرح در معنی شناسی ساختگراست. حوزۀ معنایی مجموعه­ای است از واژه­ها که مشخصۀ معنایی خاصی موجب باهمآیی آنها میشود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان این نظریه را در مطالعات سبک­شناسانه به­کار گر...
  بهار 1397 Pdf
 • 5. بررسی سبک شعر جلال الدین عتیقی (مطالعۀ موردی؛ دیوان شعر)

  • سعید پور امینایی(نویسنده مسئول)،دکتر محمود مدبّری،دکتر محمد صادق بصیری
  • صفحه 79-97
  جلال الدین عتیقی تبریزی، شاعر، واعظ و خطیب سرشناس دورۀ دوم ایلخانی، در تبریز، به دنیا آمد. از او دو اثر - یکی "دیوان شعر" و دیگری "مجالس" (به نثر)- باقی مانده است. دیوان اشعار او علیرغم پختگی ذهن و زبان و اهمیتی که در سیر تحول ادب فارسی به ویژه د...
  بهار 1397 Pdf
 • 6. سیر تحول ساختارهای ربطی با حروف«اگر، مگرکه و اگرنه» تا قرن هفتم به منظور تشخیص سبک متون منثور در قرون مختلف

  • منوچهر اکبری، مریم دقیق احمدی(نویسنده مسئول)، دکتر امید مجد
  • صفحه 99-112
  گام نخست در فهم و بررسی میراث ادب فارسی، شناخت ویژگیهای زبانی متون است. حروف در ساختمان جمله به عنوان بزرگترین واحد زبانی ، گاه نقش پیوند و وابسته سازی دارند؛ خصوصاً در جمله های مرکب،کارکرد ویژه ای دارند. این مقاله با بررسی حروف ربط « اگر، اگرنه و...
  بهار 1397 Pdf
 • 7. کاربرد اصطلاحات همخوشه در سبک‌شناسی متون عرفانی (با تکیه بر مفهوم جذبه در ختم‌الاولیاء ترمذی)

  • ابراهیم رحیمی زنگنه(نویسنده مسئول)، الیاس نورایی، نقی هاشمی
  • صفحه 113-132
  به‌کارگیری اصطلاحات همخوشه در سبک‌شناسی متون عرفانی، زمینه‌ای است که هنوز درباره آن پژوهشی انجام نگرفته است. این مقاله، کاربرد اصطلاحات همخوشه «جذبه» را در سبک‌شناسی ختم‌الاولیاء حکیم ترمذی توضیح میدهد. نخست با تعریف اصطلاحات همخوشه، توضیح مشهورتر...
  بهار 1397 Pdf
 • 8. تحلیل اسفاری مثنوی منطق الطیر عطار و پاسخ به دو سؤال در مورد سرنوشت هدهد در این داستان

  • احترام رضایی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 133-150
  مراتبی را که پرندگان و هدهد در داستان رمزی منطق الطیر میگذرانند میتوان با اسفار اربعه تطبیق داد. این تطبیق کمک میکند در مورد شخصیت پرندگان و بخصوص هدهد و سرنوشت او به جمع بندی قابل قبولی دست یابیم.هدهد در طول داستان رهبری سفر را به عهده دارد؛ بنا...
  بهار 1397 Pdf
 • 9. واکاوی و بررسی فرهنگ «تحفه¬السعادت»

  • دکتر عبدالرضا سیف(نویسنده مسئول)، سعید تقدیری
  • صفحه 151-166
  فرهنگ تحفه­السعادت از مولانا شیخ محمودبن ضیاءالدّین محمّد است که به سال 916ق در روزگار حکمرانی سلطان اسکندر لودی پادشاه دهلی(894-923 هجری قمری) در هندوستان تألیف و به خواجه سعیدالدّین محمّد طوسی تقدیم شده است. این کتاب با نامهای دیگری چون فرهنگ ا...
  بهار 1397 Pdf
 • 10. عبدی‌بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اختر

  • علی‌اصغر حلبی، هانیه صدری مجد(نویسنده مسئول)
  • صفحه 167-186
  زین‌العابدین عبدی‌بیگ نویدی شیرازی از جمله شاعران توانمند، پرکار و کمتر شناخته شدۀ عصر صفوی است که ضمن خدمت در دربار شاه طهماسب و عهده‌داری منصب استیفا، در مثنوی سرایی و تاریخ‌نگاری و نظیره‌پردازی بر آثار حکیم نظامی گنجوی از جایگاهی شایسته و قابل ...
  بهار 1397 Pdf
 • 11. مهارتهای فردوسی در رابطه ساختاری ِزبان _درونمایه ،بررسی موردی:‌‌ داستان سیاوش

  • سید فرزین رسائی، حسنعلی عباسپور اسفدن(نویسنده مسئول)
  • صفحه 187-205
  یافتن پیوندی منسجم بین برون (صورت) و درون (محتوی) ،که تلاشی ادیبانه و زبانشناسانه است،در مطالعات هنری و ادبی ایران ،با بهره گیری از اصول شعر ارسطو،نظر بلاغیونی ساختگرا چون عبدالقاهر جرجانی ،صورتگرایان روس و شیوه های نو در مطالعات ساختارشناسانه و رو...
  بهار 1397 Pdf
 • 12. نوآوریها و مهارتهای حافظ در تصویرسازی با گلها و گیاهان

  • مریم علیمرادی(نویسنده مسئول)، دکتر محمد فاضلی، دکتر رضا اشرف زاده، شادروان دکتر تقی وحیدیان کامیار
  • صفحه 207-224
  تخیل، از بنیادیترین عناصر زیبایی شناسی در شعرفارسی است و زمانی که با نگرش و جهان بینی شاعر همراه میشودو در قالب آرایه های بلاغی خاص نمود مییابد، بر پویایی و وتحرک آن می­افزاید. از ویژگیهای شعر حافظ که با جهان­بینی شاعر ارتباطی مستقیم دارد تصویرآف...
  بهار 1397 Pdf
 • 13. بررسی و تحلیل نامه نگاریهای عاشقانه در دو منظومه «خسرو و شیرین و لیلی و مجنون» نظامی و مقلدانش

  • مارال غلامی کوتنانی(نویسنده مسئول)، ناصر علیزاده
  • صفحه 225-244
  نامه نگاری به عنوان یک نوع ادبی از اهمیت فراوانی برخوردار است و به نثر و نظم در تاریخ زبان فارسی دیده میشود. در کنار انواع نامه های سیاسی ، دیوانی با ارزشهای ادبی و گونه های دهنامه سرایی ، در بسیاری از داستانهای عاشقانه ادب فارسی نیز به دلیل دوری عاش...
  بهار 1397 Pdf
 • 14. نگاه دیگرگون صائب تبریزی به خورشید (آفتاب)

  • دکتر عفت نجار نوبری
  • صفحه 245-263
  سنت ادبی، جریانی تکرار شونده در شعر است که مورد پسند اهل ادب قرار گرفته و شعرا به تقلید از قدما بدان تمسک میجویند. رفته رفته تکرار بی رویه، موجب ملال و بی میلی صاحبان ذوق میشود و شاعری باقریحه در مسیر خلاف این سنت حرکت کرده، به ابداع و نوآوری شا...
  بهار 1397 Pdf
 • 15. بررسی انتقادی نسخه های دیوان خاقانی و اثبات اصالت نسخۀ لندن( با تکیه بر ویژگیهای سبکی، لغوی و زبانی خاقانی و اشارات و تلمیحات دیوان خاقانی)

  • یعقوب نوروزی(نویسنده مسئول)، سیف‌الدین آب‌برین
  • صفحه 265-284
  دیوان خاقانی، از آثار گرانسنگ ادبیَات فارسی بوده و نسخه های مختلفی از آن در دست است. این اثر، تاکنون چندین بار تصحیح شده و هر کدام از این تصحیحات، نقاط ضعف و قوَت خاص خود را دارند. از علل نبود تصحیح علمی و منقَح از این دیوان، عدم شناخت نسخه اصل یا...
  بهار 1397 Pdf