ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 9، ، شماره پی در پی 32 XML issn:2008-2789
 • 1. نفایس الکلام و عرایس الاقلام، گنجینهای خطّی از خشاب نیشابوری

  • حسین مسجدی ، مهدیّه اسدی(نویسندۀ مسئول)
  نفایس الکلام و عرایس الاَقلام، سندی از سلسلۀ آل برهان در بخاراست. سران حنفی مذهبِ این تبار، مناصب شرعی و حکومتی آن دیار را دارا بودند. این کتاب به قلم نویسنده و شاعر توانا – ملقّب به افضل الشّعرا- رضی الدّین احمد بن محمود بن احمد سمرقندی ، مع...
  تابستان 95 Pdf
 • 2. بررسی مضمون آفرینی با اشیاء کم بسامد در دیوان صائب تبریزی

  • یاسمن اصفهانی بلندبالایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی ، مرتضی رشیدی آشجردی
  مضمون آفرینی که از ویژگیهای برجستۀ سبک هندی است، ایجاد و یا کشف رابطه و پیوند تازه میان امری ذهنی با عینی است که در ظاهر هیچ پیوندی میان آنها نیست. جزئی نگری شاعران این دوره و تأمل در امور خُرد، عاملی است تا آنها حتی اشیاء پیرامون خود را به عنوان ی...
  تابستان 95 Pdf
 • 3. بررسی خلاقیت هنری صائب در تصویرسازی با ابزار و شیوههای مجازات

  • سپیده جلیل زاده رضائی , دکتر کامران پاشایی (نویسنده مسئول) ، دکتر پروانه عادل زاده
  در میان متون ادبی، دیوان صائب تبریزی از جمله آثاری است که با خلق مضامین تازه و کاربرد تصاویر شاعرانه، عقاید، اندیشه ها و فرهنگ حاکم بر عصر صفویه را به روشنی منعکس میکند. این بازتاب که متأثر از روزگار شاعر، باورها و آرزوهای وی است، مباحثی چون جامعه شن...
  تابستان 95 Pdf
 • 4. سبکشناسی قطعاتِ طنزِ سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات

  • صفا تسلیمی (نویسنده مسئول) ، افسانه امرالهی بیوکی
  سلمان ساوجی (م 778ه.ق) از شعرای معروف قرن هشتم، در دربار جلایریان بود که بیشتر شهرتش را مدیون غزلها و مثنویاتش است. این پژوهش بنا دارد قطعات طنز وی را با رویکرد جامعه شناسی ادبی، بررسی کند. نخست، سبک طنز قطعات وی را مشخص کرده و به این نتیجه دست یافته...
  تابستان 95 Pdf
 • 5. بررسی و مقایسه مناجات‌نامۀ خواجه عبدالله و الهی‌نامه حسن‌زاده آملی بر پایۀ سبک‌شناسی لایه‌ای

  • مصطفی گرجی ، مهسا خسروی قاسمی (نویسنده مسئول)
  یکی از پژوهشهای جدّی در نوع ادبی الهی نامه ها، تحلیل محتوای اینگونه ادبی بر مبنای سبک شناسی لایه ای در حوزه های پنج گانه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیکی است و با همین دیدگاه به مقایسه مناجات نامه خواجه عبدالله و الهی نامه علّامه حسن زاده آ...
  تابستان 95 Pdf
 • 6. تحلیل سبک‌شناسی رساله فصول، اثری ناشناخته از أبوالفضل رشیدالدین میبدی

  • دکتر مجید پویان . فاطمه دهشیری(نویسنده مسئول)
  رساله فصول اثر رشیدالدین میبدی (ز 520 ه.ق)، مفسّر قرآن و نثرنویس برجسته عرفانی در سده ششم ه.ق است. این رساله اثری ناشناخته از این نویسنده است که تفاوت بنیادین با دیگر آثار او دارد و در کلیّت آن، نوشته ای است در اصول و شیوه های هنر خطابه و فصّالی. نث...
  تابستان 95 Pdf
 • 7. تحلیل و بررسی سبکی«سنگ صبور و همسایه‌ها» از منظر فلسفی–اجتماعی با نقد هیچ‌انگاری

  • محبوبه ذوالفقاری نژاد(نویسنده مسئول) ، محمدرضا نصراصفهانی
  برخی معتقدند که انقلاب مشروطه، حکومت رضاشاهی، کودتای 28 مرداد و ... نسلی را که در حدود سالهای 1330-1360 در عرصه ادبیات بالیدند و آثار خود را خلق کردند، با بحران عظیم معرفتی و اعتقادی روبه رو ساخت و منجر به بروز ناامیدی در طیف وسیعی از روشنفکران متفکر...
  تابستان 95 Pdf
 • 8. معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی

  • علیرضا صالحی
  بررسیها نشان میدهد تاریخ نویسی در شیوه ها و سبکهای گوناگون آن، در قرون یازدهم و دوازدهم هجری رواج بسیاری داشته است. کتاب بحیره اثر میر محمد هاشم فزونی استرآبادی، از نویسندگان قرن دهم و یازدهم هجری قمری، از جمله آثار تاریخی، با رویکرد موضوعی است، که ب...
  تابستان 95 Pdf
 • 9. تحلیل سبک داستانهای کوتاه و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی 31 داستان از شش مجموعه

  • دکتر حمیدصمصام (نویسنده مسئول)، ابراهیم گل پرور
  داستان کوتاه در چند دهۀ اخیر در ایران نیز، رشد فزاینده ای از نظر کثرت و تنوع مضامین پیدا کرد و با شروع جنگ تحمیلی پیوند عمیق و مؤثری بین داستان کوتاه و دفاع مقدس ایجاد شد، چنانکه در سه دهۀ گذشته نویسندگان زیادی در این عرصه دست به تولید آثاری ارزشمند ...
  تابستان 95 Pdf
 • 10. مروری بر سیمای عرب در هزار سال نثر فارسی و نگاههای متفاوت در سبکهای مختلف آن

  • شادروان محمدحسین محمدی ، محمد عبد المجید(نویسندۀ مسئول)
  بررسی تصویر، تصویرشناسی و تصویر دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهمیتش بیشتر به علت نقش آن در شناسایی ملتها به همدیگر و زدودن تصویر کلیشه ای و تحریف شده است که یک ملت دربارۀ ملتی دیگر دارد. از آنجایی که ادبیات میتواند ملل مختلف را با هم آشنا و نز...
  تابستان 95 Pdf
 • 11. شیوۀ بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه های حماسی با تکیه بر بانوگشسب نامه

  • کلثوم غضنفری
  بانوگشسب نامه از جمله منظومه های حماسی فارسی است که سراینده و تاریخ دقیق سروده شدن آن نامعلوم است. این منظومه که ریشه در گذشته باستانی ایران دارد، حاوی عناصر اساطیری، فرهنگی و اجتماعی مختلفی از دوران کهن و همچنین زمان سروده شدنش است. به رغم حماسی بود...
  تابستان 95 Pdf
 • 12. توانائیهای فردوسی در شخصیت پردازی یکی از ویژگیهای سبکی مطالعه موردی

  • معصومه محمدنژاد (نویسنده مسئول)، علی محمد پشت‏دار ، مرتضی حاجی مزدارانی ، علی اصغر کاکو جویباری
  ادبیات به دلیل ماهیت و حوزه گسترده اش با دیگر رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی تناسب موضوعی دارد و قابلیت انجام پژوهشهای بین رشته ای را داراست. شاهنامه از آثار مهم ادبیات فارسی است که آفریدگارش، فردوسی در توصیف شخصیتهای کلیدی آن به گونه ای تصو...
  تابستان 95 Pdf
 • 13. شعر رضوی مشخصه ای سبکی در شعر کودکانۀ دهۀ هشتاد و تحلیل زیبایی شناسی آن

  • ابراهیم واشقانی فراهانی
  حضرت علی بن موسی(148-203هـ.ق.) که با عنوان امام رضا(ع) هشتمین امام شیعیان دوازده امامی به شمار میرود، گذشته از امامان اول و سوم شیعه، بیش از دیگر امامان مورد توجه ایرانیان بوده است و تجلی این توجه را میتوان در قدمت و کثرت مدایح رضوی در شعر پارسی باز...
  تابستان 95 Pdf
 • 14. شیوه های انعکاس سوررئالیسم در رمانهای معاصر و تفاوتها و شباهتهای آنها با مبانی غربیش

  • دکتر محسن ذوالفقاری ، دکتر جلیل مشیدی ، نادر یوسفی(نویسنده مسئول)
  سوررئالیسم عنوان یک جنبش فرهنگی است که در اواسط دهۀ ۱۹۲۰ در دو حوزۀ هنرهای تجسمی و ادبیات اتفاق افتاد. پدیدآورندگان این مکتب برای بیان اهداف خود در آثارشان از عناصر فرا واقعی بهره میبردند. هدف اصلی سوررئالیسم رهایی و آزادی کامل ذهن است. این مکتب به ا...
  تابستان 95 Pdf
 • 15. تحلیلی بر تعریفها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی

  • امید مجد ، سامر الاحمد(نویسنده مسئول)
  ضمیر یکی از مباحث مهم دستوری زبان فارسی است که بیشتر دستورنویسان در آثار خود به آن پرداخته و تعاریفی کمابیش مشابه از آن ارائه کرده اند. برخی دستورنویسان ضمیر را جزو کلمات مستقل آورده اند و برخی دیگر آن را اسم خوانده اند، در تقسیم بندیهای ثانوی نیز ت...
  تابستان 95 Pdf
 • 16. دادستایی و بسآمدی سامانمند آن، در دوره اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی

  • احمد امینی ، دکترکامران پاشایی فخری ، دکترخلیل حدیدی
  و کاربردهای داد هدف اصلی از این مقاله، آن است که بتوان، برداشتی معیّن و هدفمند از مفهومآن در شاهنامه فردوسی را یافت؛ لذا، برآن شدم که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوایی وبررسی این موارد و تأمّل درلایههای درونی و برونی شاهنامه بخش اساطیری و پهلو...
  تابستان 95 Pdf