فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، ، شماره پی در پی 31 XML issn:2008-2789
 • 1. شیوههای زبانی و ادبی ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشعار آموزش محور کودکان

  • نرگس اسکویی (نویسنده مسئول) ، لیلا خانی‌پور
  • صفحه 0-0
  بزرگسالان همواره، به دلایل و منظورهای گوناگون، پی یافتن راهکارهایی برای ورود و تأثیر بر ذهنیات و دنیای درونی کودکان می پویند. ادبیات و شعر، با اشکال، گونه ها، تکنیک ها و عناصر ادبی و هنری مختص خود، یکی از کهن ترین و مهم ترین دستاوردهای بشری در این زم...
  بهار 95 Pdf
 • 2. معرفی نسخۀ خطی«قرابادین معصومی»و بررسی ویژگیهای رسمالخطی و سبک-شناسی آن

  • محمّدرضا اولیاء ، عطا محمّد رادمنش
  • صفحه 0-0
  بررسی نسخ خطی پزشکی از حیث شناساندن تاریخ علم، استفاده از محتویات آنها برای پایه گذاری دانشهای نوین و اطلاع یافتن از ویژگیهای ادبی دوره ای که در آن تألیف شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین جهت بررسی و تصحیح آنها حتی اگر در رده آثار درجه ی...
  بهار 95 Pdf
 • 3. معرّفی و سبکشناسی نسخۀ خطّی «لطایفالانشاء»

  • احمد امیری خراسانی ؛ محمود مدبّری ؛ علی رحمانیان(نویسندۀ مسئول)
  • صفحه 0-0
  لطایف الانشاء یکی از متون سدۀ هشتم هجری و مجموعه ای از سرمشقها و آموزه هایی در حوزۀ آیین ترسّل (دستور نامه نگاری) است که برای دبیران و منشیان نگاشته شده. نویسندۀ این کتاب نصرالله بن علاء البنّاء النّسفی است که از تاریخ تولّد و وفات او اطّلاع دقیقی ...
  بهار 95 Pdf
 • 4. جارجنامه، منظومهای حماسی _ تاریخی در چهل هزار بیت

  • زهرا نصراصفهانی _ مائده شیری (نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  ملافیروز پسر ملاکاووس یزدانی بهی کیش، مشهور به فیروز فارسی، حدود سال 1182 ه. ق در هندوستان به دنیا آمد. در ده سالگی همراه پدر خود به ایران مسافرت کرد، نزدیک به دوازده سال به تحصیل علوم و کمالات پرداخت و سپس به وطن خود بازگشت. ملافیروز نزد بزرگان انگل...
  بهار 95 Pdf
 • بهار 95 Pdf
 • 6. شگردهای خاص سعدی در دو صنعت بدیعی "تضاد" و "متناقض نما"

  • مرتضی نادری پیکر ، تقی وحیدیان کامیار (نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  شعر، آفرینش زیبایی با زبان است. شاعر با صور خیال و صنایع بدیعی، سخن خویش را بسان عروسی میاراید. جلوهء عروس سخن، زمانی بیش از پیش میشود که حامل معانی و مفاهیم بلند عاشقانه، عارفانه، اخلاقی و ...نیز باشد. سعدی در غزلیّات خویش ساده، روان و پرمحتوا سخن ...
  بهار 95 Pdf
 • 7. ابتکارهای مولوی در ساختن "سازههای فعلی نو"، در غزلیات شمس

  • احمد حسنی رنجبر ، منصوره هوش السادات (نویسنده مسئول)
  • صفحه 0-0
  آفرینش سازه های نوین زبانی، اصلیترین نیاز هر زبان در روند تحوّل و تکامل اجتماعی و یکی از مهمترین شگردهای "آشنایی زدایی"از کلام است؛ لذا حوزه ای مشترک در زبان شناسی ساختاری جدید و نقد ادبی فرمالیستی (شکل گرایانه) محسوب میشود. امروزه بخش عظیمی از مطالع...
  بهار 95 Pdf