ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 8، ، شماره پی در پی 27 XML issn:2007-2789
 • 1. نسخۀ خطی تذکرهالشباب و ویژگیهای سبکی و ادبی آن

  • زهرا نصراصفهانی ، پرینازاعتصامی(نویسنده مسئول)
  تذکرهالشّباب از آثار قرن سیزدهم هجری است که در سال 1265 ه.ق توسط محمدمهدی بن محمّدباقر اصفهانی ملقّب به فروغ الدّین و متخلّص به فروغ و احتمالاً به خط خود او به نثر و نظم عربی و فارسی تألیف شده است. فروغ الدّین از دولتمردان دربار قاجار است که به شغل...
  بهار 94 Pdf
 • 2. منظومۀ خرّم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه وغنا

  • راحله امامی ، محمد ابراهیم ایرج پور(نویسندۀ مسئول) ، عطامحمد رادمنش
  چکیدهدر دوران رواج سبک هندی شاعران بسیاری به تبعیت از آثار مشهور گذشته، طبع آزمایی کرده اند.برخی از این آثار با وجود گمنامی، بسیار درخور توجهند. یکی از آنها منظومۀ خرّم و زیبا اثر محمّد بن مؤمن کرمانی متخلّص به فدایی از شاعران سدۀ دوازدهم هجری است...
  بهار 94 Pdf
 • 3. دو ویژگی برجستۀ سبکی تاریخ الوزرای ابوالرّجاء قمی

  • خلیل بیگ‌زاده(نویسنده مسئول) ، سهیل یاری گُل دَرِّه
  تاریخ الوزرای ابوالرّجاء قمی، بیشک از کتابهای گرانسنگ ادب فارسی است که موضوعش شرح احوال برخی وزیران سلجوقی است و یک اثر تاریخی محسوب میشود؛ امّا از حیث زبان و بیان، صبغه ای کاملاً ادبی دارد و در نوع خود بیمانند است. دو مورد از ویژگیهای هنرمندانه و عم...
  بهار 94 Pdf
 • 4. ادبیات تراجم نگاری در متون تاریخی عصر صفویه

  • جهانبخش ثواقب
  چکیدهتراجم نگاری یا ادبیات شرح حال نویسی یکی از اشکال تاریخ نگاری اسلامی است و به بیان و شرح حال گروههای مختلف اجتماعی میپردازد. این شکل از تاریخ نگاری در دوره صفویه در مفهوم اصلی آن اندک است و مورخان رسمی کمتر به آن مبادرت کرده اند. با این وجود...
  بهار 94 Pdf
 • 5. بررسی ویژگیهای سبکی کتاب «خواص‌الحیوان» محمّد تقی تبریزی

  • محمد حسین کرمی ، صدیقه جابری(نویسندۀ مسئول)
  جانورشناسی دانشی است که از روزگاران کهن بدان پرداخته شده و در این زمینه کتابهای بسیاری دربارۀ ساختمان بدن جانوران، بررسی بیماریهای آنها و یافتن راههای درمان آن و همچنین بیان منافع و مضار هر حیوان همراه با بیان افسانه هایی دربارۀ جانوران نوشته شده است...
  بهار 94 Pdf
 • 6. بررسی تشبیه در اشعار دقیقی

  • فاطمه جلال‌پور
  یکی از لوازم خیال انگیزی شعر و در عین حال پرکاربردترین قسم صورخیال، تشبیه است که از رهگذر آن میتوان بسیاری عواطف و ادراکات شاعر را تحلیل و تبیین کرد. اگرچه بسیاری از اشعار دقیقی به دست ما نرسیده، اما با پژوهش در ابیات باقیماندۀ این شاعر میتوان به نتا...
  بهار 94 Pdf
 • 7. بررسی محتوایی و سبکی نسخۀ خطی ‍« حلل مطرّز در فن معما و لغز»

  • هادی شمیل پور(نویسنده مسئول ) ، فاطمه کوپا ، علی محمد پشت دار ، نرگس محمدی بدر
  نسخه خطی حلل مطرز در فن معما و لغز اثر شاعر و مورخ مشهور نیمه دوم قرن هشتم ، شرف الدّین علی یزدی است که به تعریف و توضیح اصطلاحات دانش معما و لغز میپردازد.وی این کتاب را میان سالهای 828 و 832 ه . ق به نام ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری نوشته است....
  بهار 94 Pdf
 • 8. سیر تحوّل تلمیح" نوح "در شعرفارسی ازقرن چهارم تاچهاردهم

  • مرضیه شوشتری
  همواره در طول تاریخ قصّه های قرآنی مورد توجّه خاصّ نویسندگان قرار گرفته است. شاید مهمترین دلیل توجّه به قصّه هایی که صبغه اسلامی دارند، ایمان و اعتقاد قلبی نویسندگان و نیز مخاطبین آنها باشد و از طرفی انتشار اینگونه کتب بخوبی زمینه انتقال اندیشه های د...
  بهار 94 Pdf
 • 9. بررسی تاریخ نگارش قصص‌الانبیاء جویری براساس ویژگیهای سبکی و

  • خدیجه عالمی(نویسنده مسئول) ، مرضیه مسیحی‌پور
  کتاب قصص الانبیاء و سیرالملوک به ابومحمد جویری، عارف قرن چهارم هجری، منسوب است. مطابق آنچه در مقدمۀ اثر آمده، این کتاب در سال 352 هجری قمری به زبان عربی تألیف شده و در روزگار سلطان غیاث الدین مظفر و به امر وی به همت گروهی از علمای هندوستان، در آن سرز...
  بهار 94 Pdf
 • 10. سبکِ خیالی بخارایی و آفرینشِ نامواژه هایِ ایهامی

  • محمود عبّاسی(نویسنده مسئول) ، محمّدرضا مشهدی
  خیالی بخارایی از شاعرانِ ایهام پردازِ قرن نهم هجری است. وی دارای غزلهای روان و خیال انگیز است. خیالی بخارایی از آرایه های بدیع معنوی و انواع تشبیه و استعاره ، بسیار زیبا و دلنشین ، بهره جُسته است. این پژوهش بر آن است تا سبکِ خیالی را در بکارگیریِ ان...
  بهار 94 Pdf
 • 11. انسجام واژگانی در قصاید عبدالواسع جبلی؛ ارائۀ یک رهیافت تحلیلی برای بررسی عناصر انسجامی در قصاید فارسی

  • حکیمه دبیران ، عفّت نقابی ، آرزو عرب‏اُف(نویسنده مسئول)
  قالب شعری قصیده، دارای چارچوب منسجمی است که از چهار بخش تغزّل، تخلص، مدح و دعا تشکیل شده‏است و هر بخش با بخش بعدی، پیوند معنایی دارد. ایجاد ارتباط میان هر بخش با بخش بعدی ضروری است و شاعر، آگاهانه، رشتۀ منطقی گفتار را شکل میدهد؛ اما آیا در ذهن وی...
  بهار 94 Pdf
 • 12. بررسی تجلّی غدیر و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) در اشعار ناصر خسرو

  • علی عسکری
  با توجه به اینکه ناصر خسرو شاعری شیعی مذهب بوده و بعنوان یک مبلّغ سطح بالای مذهبی، مأموریت تبلیغ مذهب خود را داشت، بیان فضایل خاندان پیامبر (ص) به ویژه امام علی (ع) و ابراز محبّت و ارادت به آنها و دفاع از حقّ آنان و نکوهش مخالفان و دشمنان اهل بیت (...
  بهار 94 Pdf
 • 13. کارکرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنایی

  • فاطمه کلاهچیان(نویسندۀ مسئول) ، فاطمه نظری فر
  یکی از مؤثّرترین ابزارهای آفرینش هنری- ادبی، رنگ است. با آنکه حضور این عنصر در گذشتۀ ادبیات فارسی، گوناگونی امروزه را دارا نبود؛ امّا همواره نقشی مهم و تعیین کننده، در القای مفاهیم به مخاطب و تصویرسازیهای ادبی؛ بویژه در حوزۀ شعر داشته است. بررسی ...
  بهار 94 Pdf
 • 14. بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهلوی

  • علی محمدمحمودی(نویسندۀ مسئول) ، محمود براتی ، غلامحسین شریفی
  غزل خسرو احتشامی در میان غزلسرایان معاصر کمتر شناخته شده است. این شاعر سه دفتر شعر و غزل به نام حماسه در حریر ، چراغانِ شب باران و عاشقانه های کهنسالی دارد. سبک شعر، عناصر زبانی و صور خیال این شاعر بیشتر به سبک هندی و بخصوص زبان غزل بیدل دهلوی شبا...
  بهار 94 Pdf
 • 15. نقش سبک ساز «ردیف» در دیوان مکین دهلوی

  • زهرا درب زنجیری ،عبدالرضا مدرس زاده (نویسنده مسئول)
  چکیدهمیرزا محمد فاخر معروف و متخلص به مکین دهلوی از شاعران ایرانی الاصل برآمده در سرزمین هندوستان که در قرن دوازدهم هجری در این سرزمین زیسته است.دیوان ده هزار بیتی مکین او را شاعری غزلسرا و متعهد به شیوه شاعران "سبک هندی" نشان میدهد که در ادامه مسیری...
  بهار 94 Pdf
 • 16. سبک شناسی ادبی قصاید زاهد تبریزی

  • سهیلا مرادقلی
  بازار قالبهای شعری در ادوار مختلف، گرمی یکسانی نداشته است. با توجَه به اوضاع سیاسی، دیدگاه صاحبان قدرت، شرایط اجتماعی، روحیات مردم و ... قالب یا قالبهایی در شعر مسلط میشدند. آنچنان که در دورۀ سبک خراسانی شعر حماسی و قالب مثنوی، مدح و قصیده از دیگر قا...
  بهار 94 Pdf
 • 17. تحلیل صناعت بلاغی "خطاب" در غزلهای سنایی

  • محمدامیر مشهدی(نویسندۀ مسئول) ، اسماعیل علیپور
  "خطاب" از صنایع بلاغی پرکاربرد در غزلیات سنایی است. ما در این مقاله از دو بُعد به بررسی آن پرداخته ایم بعد ساختاری و بعد محتوایی. ارائه آماری دقیق از بسامد تکرار این صناعت، بررسی ساختمان دستوری خطابها و شیوۀ قرار گرفتن آنها در محور افقی (بیت) و محور...
  بهار 94 Pdf
 • 18. تحلیل صناعت بلاغی مفاهیم و درونمایه‌های زنانه در شعر پروین اعتصامی (جُستاری در ردّ اتهامات علیه شاعری پروین)

  • الیاس نورایی(نویسندۀ مسئول) ،اسماعیل حسن زاده
  پروین اعتصامی، یکی از برجسته ترین شاعران و شاخصترین شاعر زن در عرصۀ ادب پارسی است که توانست با اراده و پشتکاری تحسین برانگیز در زمانۀ خود و با وجود انتقادها و اتهامات بسیار، نام خود را در تاریخ شعر معاصر ایران با مثنویها و قصایدش ماندگار سازد. اگرچه ...
  بهار 94 Pdf
 • 19. مقایسه دو بدیعیه درادب

  • عباسعلی وفایی
  قصاید فنّی از هنریترین قصاید زبان فارسی بشمارند و در آنها اغلب صنایع و فنون ادبی درج شده است. این قصاید ضمن نمود هنر شعری شاعران، از گنجینه های ماندگار فنون ادبی محسوب میشوند؛ از طریق این قصاید در زمانهایی خاص، گسترش فنون ادبی و ایجاد رغبت رقابت و...
  بهار 94 Pdf
 • 20. بررسی سبک‌شناسی داستان شاهرخ و گلرخ

  • احمدرضا یلمه‌ها(نویسنده مسئول) ، راضیه جمشیدی
  داستان گلرخ و شاهرخ از داستانهای غنایی قرن دوازدهم هجری و از جمله داستانهای خیال انگیزی است که در آن قهرمان داستان به کمک نیروهای ماوراء الطبیعی بر دنیا تسلط مییابد. متن این داستان از نثرهای بینابین عصر صفوی است. چنانکه وفور لغات، استفاده از ترکیبات...
  بهار 94 Pdf
 • 21. بررسی انار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی

  • پروانه عادل زاده ،کامران پاشایی فخری(نویسنده مسئول)
  بشر از قدیم الایّام، از همان زمان که به هستی خود و نیازهایش پی برد و درصدد رفع آنها برآمد و متوجه دنیای پیرامونش شد با مفاهیم گل و گیاه و درخت آشنا گردید. چنانکه از تفاسیر اسلامی برمی آید آدم و حوا در پی وسوسه شیطان و نافرمانی از خدا و خوردن دانه گند...
  بهار 94 Pdf
 • 22. مقایسۀ تطبیقی ضرب‌المثلهای بلوچی و فارسی

  • عبدالرّضا سیف ، محمداکبر سپاهی(نویسنده مسئول) ، اسحاق میربلوچزایی
  تأثیر و تأثر زبانهایی که ریشه و پیشینۀ مشترک دارند و از نظر زبانشناسان در یک گروه قرار میگیرند امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است فارسی و بلوچی نیز به عنوان دو زبان از گروه زبانهای ایرانی نو که خاستگاه و پیشینۀ مشترکی دارند از این قاعده مستثنی نیستند؛ ب...
  بهار 94 Pdf
 • 23. مفهوم شناسی واژۀ «سازه» در گفتمان معماری معاصر ایران

  • محمدباقر کبیرصابر
  این مقاله در رویکردی میان رشته ای، واژۀ سازه و دلائل تحول معنائی آن را در گفتمان معماری معاصر ایران مورد بررسی قرار داده است. لغت سازه از نوع لغاتی است که صورت لفظی آن از دیرباز در زبان فارسی وجود داشت؛ اما معنائی که پیشینیان از آن اراده میکرده اند،...
  بهار 94 Pdf