ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 7، ، شماره پی در پی 25 XML issn:2008-2789
 • 1. بررسی سبکی کلیّات میرمختوم نیشابوری

  • سید امیر جهادی
     از شاعران شیعی و ناشناخته ادب فارسی در قرن هشتم و آغاز قرن نهم هجری قمری میرمختوم (مخدوم) نیشابوری است که در شمار مریدان و شاگردان شاه قاسم انوار است. درباره این شاعر اطلاعات زیادی در تذکره های ادبی و نیز تواریخ ادبی معاصر دیده نمیشود و ...
  پاییز 93 Pdf
 • 2. دخل و تصرفات مجد خوافی در حکایات روضه خلد

  • وحید سبزیان پور، سارا حسنی
  کتاب روضه خلد دارای هیجده باب، چهارصد و بیست حکایت و دو هزار و یکصد و چهل بیت شعر عربی و فارسی است. افزون بر حکایات، از حکمت، تمثیل، نکته، قصه، وعظ، خبر، فایده، و بیان نیز بهره فراوان دارد. از آنجا که مجد خوافی واعظ بوده و مخاطبان او عموما عوام الناس...
  پاییز 93 Pdf
 • 3. غنی کشمیری و سبک هندی

  • عباسعلی وفایی ،آسیه سورتیجی
     تقریباٌ از اواخر عهد تیموری دیدگاهها و نگرشهای خاص همراه با خصایص و بسامدی از کاربردهای بیانی و زبانی به نام سبک هندی به شعر فارسی راه یافت و به مرور از رواج و روایی چشمگیری برخوردار گشت.     مّلا محمّد طاهر متخلّص به&laqu...
  پاییز 93 Pdf
 • 4. شگردهای مناقب سرایی و اشعارِ آیینیِ فارسیِ غالب دهلوی

  • علی محمد موذنی ، بهاره فضلی درزی
  میرزا اسدالله غالب دهلوی(1212-1285 ه.ق/1797 -1869م) شاعر شیعی شبه قاره، منقبتگوی اهل بیت از شعرای دورۀ بازگشت است که خود را طراح مناقب عاشقانه معرفی میکند. هدف این مقاله نمایاندن شگردهای پردازش مضامین شیعی این شاعراست و به این ترتیب جایگاه وی در این ...
  پاییز 93 Pdf
 • 5. بررسی و تحلیل گذرایی و گذرانی زمان در حدیقه الحقیقه سنائی

  • مصطفی گرجی ،فاطمه کوپا ، زهره تمیم داری
  حدیقه الحقیقه به دلیل آغازگری در بکارگیری عرفان در شعر و به دلیل تاثیرگذاری در منظومه-های تعلیمی- عرفانی بعدی دارای اهمیت است. گذرنده بودن زمان، نحوه گذر آن، دربایستهای سپری کردن و احکام اخلاقی گذراندن آن از محورهایی است که در کتاب حدیقه پی گرفته شده...
  پاییز 93 Pdf
 • 6. بررسی جایگاه زن در آثار مهدی شجاعی با تکیه بر مجموعه داستانهای کوتاه سانتاماریا

  • فاطمه مدرسی، فروغ صهبا ،طیبه کشتکار
  پژوهش‌های سبک‌شناسانه ادبیات داستانی به ویژه داستانهای کوتاه فارسی میتواند کلید شناخت دقیق این منبع عظیم ادبی بشمار آید. این امر علت تلاش برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی شد: شخصیت زن در داستانهای نویسندگان مرد چه جایگاه و هویتی را به دست آورده...
  پاییز 93 Pdf
 • 7. برخی مختصات مشترک فکری در شعر شاعران سبک آذربایجانی

  • آرش مطلبی
  سبک آذربایجانی ، سبک شعر شاعران منطقه وسیعی از شمال غربی ایران ( آران ) است . در عرصۀ شعر فارسی ابوالعلاء گنجوی(م 554 ) ، فلکی شروانی(م 587 ) ، خاقانی شروانی ( م 595 )، مجیرالدین بیلقانی ( م 577 ) و نظامی گنجوی(م 601 ) پیشروان یک جریان ادبی نوظهور در...
  پاییز 93 Pdf
 • 8. معرفی محمد تقی‌خان تشنه طهرانی و نگاهی به نسخ دیوان و سبک شعر او

  • محمدرضا معصومی
  میرزا محمد تقی خان مشهور به «کلاهدوز»، متخلّص به «تشنه» و معروف به «تشنه طهرانی» از شعرای عهد قاجار است که در سال 1210ه.ق. در مراغه به دنیا آمده است. از دیوان اشعار وی،  پنج نسخه خطی در کتابخانه‌های ملی و...
  پاییز 93 Pdf
 • 9. بررسی ساختار غزل شعرای کلاسیک پس از انقلاب

  • مهدی ممتحن
  شعر امروز ایران در حال طی کردن مرحله گذر و به عبارت دیگر در حال دگردیسی است. اگر شعر امروز را تداوم زاینده و پوینده  شعر کهن بدانیم، این شعر حتی در سرکش­ترین حالات هم دنباله روِ شعر سنتی و کهن است. اما تحولات صنعتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...
  پاییز 93 Pdf
 • 10. داستانهای اپیزودگونه در تاریخ بیهقی نگاهی به اپیــزود گونه های ( ابوالحسن بولانی، ابن سمّاک و افشین و بودلف) در تاریخ بیهقی

  • ایوب منصوری
  در کتابِ تاریخ ِابوالفضل بیهقی به حکایات همزمانی و ناهمزمانیی بر میخوریم که حذف آنها لطمه¬ای به بحث تاریخ که بیان رخدادهای گذشته است، وارد نمیکند. پرسش این است که جایگاه این حکایات در شکل و شمایل ظاهری و نیز محتوایی تاریخ بیهقی کجاست؟ بدون تردید ...
  پاییز 93 Pdf
 • 11. تصحیح یک بیت از لبیبی در تاریخ بیهقی

  • مجید منصوری، حمید غلامی
  یکی از شاخصه¬های مهم متون مختلف ادب فارسی، اثرپذیری این دست متون از آیات مطهّر قرآن کریم است؛ بنابراین مصححان متون مختلف، باید بِقدر کافی با این کتاب آسمانی انس و آشنایی داشته باشند. بعبارت دیگر، گاه، در برخی متون، قسمتی یا کلماتی از آیات قرآن در...
  پاییز 93 Pdf
 • 12. تکرار واژه یکی از شیوه‌های برجسته‌سازی در قصاید خاقانی

  • جلیل تجلیل ، سیده نرجس موسوی سوته
  فرآیند برجسته‌سازی عامل شکل‌گیری زبان ادبی و شاعرانه است. در این فرآیند عوامل متعددی چون: انسجام، نظام‌مندی، رسانگی و زیبایی‌شناسی قابل توجّه هستند. برجسته‌سازی خود به دو نوع هنجار‌گریزی و قاعده‌افزایی تقسیم میشود. ...
  پاییز 93 Pdf
 • 13. بررسی تشبیهات اخوان و گفتمانهای مربوط به آن

  • عیسی نجفی ،طاهره چهری
  سبک نمودار نویسنده است، آیینه¬ای که میتوان در آن نویسنده را با متعلَّقاتی نظیر شخصیت، جامعه، جهانبینی و آرمانهای او دید. یکی از راههای تشخیص سبک و تمایز مکتبها، بررسی صُوَرخیال است، در این میان تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال در ادبیات هر م...
  پاییز 93 Pdf
 • 14. بازشناسی و بررسی فرهنگ «اختری کبیر» (صحاح اختری)

  • عصمت اسماعیلی ، محمود خورسندی ، مقصود پرهیزجوان
  لغتنامه یا فرهنگ لغت دوزبانه (عربى‌ بترکى) اختری‌ کبیر یا صحاح اختری،‌‌ تالیف «مصلح‌الدین‌مصطفى‌بن‌شمس‌الدین‌احمد قره‌حصاریِ کوتاهیوی»، مشهور به «اختری» (م. در حدود ‌...
  پاییز 93 Pdf
 • 15. اصول رسم الخط کلمات مرکب فارسی

  • حسن ستایش
  ناهماهنگی و عدم یکدستی در شیوه نگارش خط فارسی رایج در میان اهل قلم و نویسندگان, امروزه مشکلات زیادی برای زبان رسمی کشورمان بویژه در آموزش آن به وجود آورده است. این مشکلات بیشتر در شیوه نگارش کلمات مرکب رخ می نماید. در زمینه کلمات مرکب، برخی گسسته نوی...
  پاییز 93 Pdf
 • 16. بررسی سبکی اشعار دینی قرن یازدهم هجری و مقایسۀ آن با قرنهای نهم و دهم هجری

  • فاطمه ابوحمزه
  این نوشتار در صدد تبیین سبک اشعار دینی قرن یازدهم هجری است. برای دست یافتن بهسبک این دوره، اشعار شاعرانی از جمله فیاض لاهیجی، نظیری نیشابوری، نجیب کاشانی، فیضکاشانی، جویا تبریزی، طالب آملی، کلیم همدانی و محمدقلی سلیم تهرانی از نظر مختصات ادبیدر سه شا...
  پاییز 93 Pdf
 • 17. گونه های سبکی در مرثیه سرایی فارسی

  • دکترمحمدرضا صالحی مازندرانی،دکتر مختار ابراهیمی، دکتر نصرالله امامی،علی بازوند
  مرثیه و سوگسرود، بازتاب شعری و ادبی شاعران با چند و چون مرگ است؛ مرگی که نه تنهاپایان زندگی نیست بلکه گویای بخش نهانی در سیر کمال انسانی است. در داستانهای منظومپارسی شاعران کوشیدهاند تا مرگ را مورد بازشناسی قراردهند و نقش انسان را در برابر آن توضیحده...
  پاییز 93 Pdf
 • 18. نقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله های غزلیات کلیم همدانی

  • ناصرالدین شاه حسینی ،رضا برزویی
  از راههای خلق تصاویر هنری و ایجاد زمینه¬های منطقی و قابل درک در غزل کلیم، به کار بردن اسلوب معادله است. اسلوب معادله نوعی تشبیه است، شعر را به ساحتهای تصویری روشن و قابل درک رهنمون میسازد و به سبب شکل ساختاریش – از مفهوم معقول به مفهوم محسو...
  پاییز 93 Pdf
 • 19. نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی

  • بهمن رضایی ، منوچهر تشکری
             واژه شمع در گستره ادب فارسی، بسامد فراوانی دارد؛ بطوری که بیشتر شاعران در سروده‌های خویش به شمع، توجّه داشته و تصاویر و مفاهیم کاربردی متنوّعی را از آن، مطرح کرده‌اند؛ تصاویر و مفاهیمی که حاصل خلّاقی...
  پاییز 93 Pdf
 • 20. کاربرد مفاهیم و اصطلاحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی

  • محمد امین پورچنگیز
  معمول است که هر گاه درباره ارتباط دو شاخه علمی ادبیات و حقوق بحث میشود، تنها از تأثیر و کاربرد ادبیات و قواعد دستوری یا نگارشی آن در زمینه قانون نگاری، افزایش کیفیت ادبی آرای دادگاهها  و سایر نوشته های حقوقی سخن به میان آید. لیکن روی دیگر این ار...
  پاییز 93 Pdf
 • 21. بررسی و مقایسۀ عناصر شعری در یمگان نامه های ناصرخسرو و حبسیه های مسعود سعد

  • محمّد رضایی،آزاده اکبری
       یمگان¬نامه به آن دسته اشعار ناصر خسرو اطلاق میگردد که در فضا و محیطی به نام یمگان سروده شده است. ناصر خسرو اگر چه در حبس بدان معنای شناخته شده نبوده است؛ امّا بنا بر توصیفات خود، یمگان را محبسی می¬انگاشته که سالهای زیادی ا...
  پاییز 93 Pdf