ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 7، ، شماره پی در پی 24 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی شعر پست مدرن فارسی

  • احمد خلیلی
  شعر فارسی در دوران معاصر، جریانهای متفاوت و متنوعی را پشت سر گذاشته است. یکی از این جریانهای نوآیین، شعر پست¬مدرن فارسی است که بویژه از آغاز دهۀ هفتاد مطرح شده است. این نوع شعر که با نگاهی به تحولات غربی در ایران پدیدار شده، اگرچه در ادامۀ نوآوری...
  تابستان 93 Pdf
 • 2. بررسی محتوایی و سبکی معراج الخیال تجلی شیرازی

  • احمدعلی جعفری
  معرفی نسخه¬های خطی آثار شاعران و بررسی محتوایی و سبکی آنان، بر گستره آشنایی ما با آنان می¬افزاید. که نسخه خطی "معراج الخیال" اثر حسین تجلی شیرازی –شاعر قرن یازدهم ه. و از مفاخر دورۀ صفویه- یکی از آنهاست.هدف ما از نوشتن این مقا...
  تابستان 93 Pdf
 • 3. بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های سبکی در منظومه غنایی فیروز و نسرین

  • احمدرضا یلمه‌ها
  این پژوهش بر آن است تا بر اساس دستنوشته منحصر به فرد منظومه فیروز و نسرین ، به این پرسشها پاسخ دهد :این منظومه از کیست و سراینده آن در کدام دوره میزیسته و چه جایگاهی دارد؟ ویژگیهای سبکی و عناصر سبک‌ساز این اثر کدام است؟ نوآوریها و مهارتهای شاعر ...
  تابستان 93 Pdf
 • 4. سکتۀ عروضی در شعر ناصر خسرو

  • حکیمه دبیران ،امیر درواری
  از خصوصیات سبکی شعر خراسانی وجود سکته های عروضی نسبتا زیاد در قصاید این دوره است. سؤال این جاست که دلیل پدید آمدن این سکته ها چیست؟ در پاسخ به این سؤال می توان سه احتمال مطرح کرد:1- در آن دوره قواعدی وجود داشته که با اعمال آن خواننده سکته را احساس نم...
  تابستان 93 Pdf
 • 5. بهره‌های تاریخی مدایح خاقانی

  • آرش امرایی
      از گذشته‌ای دور به واسطه بار منفی مدح و اغراق در ستایش دیگران، همواره به سروده¬های ستایشی یا مدایح با دیدی  بدبینانه نگریسته شده‌است. حال آن که این نوع شعر، صرف نظر از برخی شعرهای سراپا اغراق و ستایشهای غیر معقول، کار...
  تابستان 93 Pdf
 • 6. سیربیدل پژوهی ونگاهی دوباره به برخی تازگی های سخن او

  • حسن بساک
  اشعارمولانا میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی - شاعرصاحب سبک و اندیشه- که به حق لقب «ابوالمعانی» برازنده اوست از ویژگیهای خاصی برخوردار است که نفوذ و تأثیر سخن او را تا حدود زیادی بر شعرای افغانستان و پاکستان و هندوستان گرفته تا کشمیر و تاجیکستا...
  تابستان 93 Pdf
 • 7. نگاهی به محتوای چهار مقاله نظامی عروضی و آراء دیگران در باب آن

  • حمیرا زمردی
  چهار مقاله نظامی عروضی از متون نثر فارسی است که به روش حکیمان تحریر شده و به لحاظ اشتمال آن بر چهار فنّ دبیری، شاعری، طبّ و نجوم از اهمیّت به سزایی برخوردار است. این اثر به دلیل آن که واجد سبک مینیمالیسم است علاوه بر فصاحت و جذابیّت حکایات، بُرش¬...
  تابستان 93 Pdf
 • 8. بررسی اغراض ثانویه جملات امری در غزلیات سعدی

  • عباس ماهیار ،رحیم افضلی راد
  نویسندگان کتب بلاغت و معانی در بررسی جملات امری ، امر را فرمان به انجام کار یا طلب فعلی میدانند از موضعی برتر و بالاتر که معنی حقیقی آن دستور دادن به مخاطب است و یادآور میشوند که گاهی امر ، از معنی حقیقی خود خارج میشود و گوینده برای اغراض و مقاصد دیگ...
  تابستان 93 Pdf
 • 9. تحلیل محتوایی و سبکی «غزلیات مشتاقیه»

  • فاطمه کوپا
  «غزلیات مشتاقیه» در شمار سروده¬های عرفانی «میرزا محمدتقی» معروف به «مظفر علی شاه» یا «مولوی کرمانی» است که در مجموعه¬ای بالغ بر 126 غزل عرفانی به رشته تحریر درآمده است، آنچه از متن اثر استنباط م...
  تابستان 93 Pdf
 • 10. معرفی نسخۀ خطی «تعبیر سلطانی» قاضی ابرقوهی و سیری در سبک نثر آن

  • عطاءمحمد رادمنش ،مرتضی رشیدی ،فرزاد نبی ئیان
  خواب، رؤیا و تعبیر آن در تاریخ بشریت پیشینه¬ای قابل تأمل دارد. در قرآن و احادیث اهل بیت، به تأویل خواب اشاره¬های بسیاری شده است. یکی از خوابنامه¬های معروف زبان فارسی و به نوعی کاملترین آنها، «تعبیر سلطانی» از قاضی ابرقوهی است....
  تابستان 93 Pdf
 • 11. معرفی یوسف اعتصام‌الملک(روشنفکری پیشگام از دیار مشروطه)با سیری در آثار او

  • قدسیه رضوانیان ،مریم‌محمودی‌نوسر
      ترجمه، از جریانهای نوظهوری است که با پیدایش نخستین گرایشهای جدید اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران عصر قاجار بوجود آمده ونقش بسزایی در پیدایش اندیشه‌های نوین دوره جدید پس از مشروطه داشته است.     یکی از پیشروان این عر...
  تابستان 93 Pdf
 • 12. پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه

  • کلثوم غضنفری
  فردوسی و دقیقی از جمله شاعرانی هستند که بروشنی در رابطه با مذهب خویش سخن نگفته‌اند. به‌این دلیل نظرات مختلف و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد. به گونه‌ای که گروههای مختلف پژوهشگران آنها را مسلمان (متعلق به فرقه‌های مختلف همچون س...
  تابستان 93 Pdf
 • 13. معرفی حماسۀ دینی«چهارخیابان باغ فردوس» و بررسی ارتباط آن با شاهنامۀ فردوسی

  • محمد سعید میرزائی
  موضوع این پژوهش معرفی منظومۀ «چهارخیابان باغ فردوس» سرودۀ میرزا احمد الهامی کرمانشاهی است که میتوان آن را  به عنوان حماسه‌ای دینی در نظر گرفت. این منظومه را که سرایش آن دراواخرعهد ناصری (1304هجری)به اتمام رسیده است ، شایدبتوان آ...
  تابستان 93 Pdf
 • 14. نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصر

  • مظاهر مصفّا ، محمد علی شفائی(علی آبان)
  شعر شاعران دانشگاهی از جمله سروده‌های قابل توجه و اعتناست که تا به امروز به صورت موضوعی به آن پرداخته نشده است.این مقاله که در ادامه دو نسل اول و دوم به نسل سوم شاعران دانشگاه اختصاص دارد،ضمن معرفی شخصیت،فکر، زبان و جوهره شعری شاعران این نسل همر...
  تابستان 93 Pdf
 • 15. بررسی اغراض بلاغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو ( با تکیه بر دیوان قصاید )

  • مریم محمودی
  دیوان ناصر خسرو به عنوان یکی از آثار تعلیمی برجسته زبان فارسی دربردارنده مباحث مهم اخلاقی، اجتماعی، دینی و مذهبی است. در این اثر پیوند زبان و معنا به روشنی ظهور یافته است. اغراض بلاغی خبر و انشا به عنوان بخشی از سطوح سه گانه سبکی یعنی زبانی، اندیشگی ...
  تابستان 93 Pdf
 • 16. معرفی نظام الدین استرآبادی و سبک شعر او

  • مهدی حمزه پور سوینی
  گنجینۀ ادب فارسی سرشار از جواهراتی است که تاکنون معدودی از آنها تصحیح و به جامعۀ ادبی معرفی شده است.یکی از شاعران توانمند که آثار او معرفی و تصحیح نشده،نظام الدین استرآبادی شاعر شیعه مذهب قرنهای نهم و دهم است.شعر او از دو دیدگاه اهمیت دارد: نخست از ب...
  تابستان 93 Pdf
 • 17. بررسی سبک وشیوه نثر

  • سید مهدی خیراندیش
  «انجمن دانش» ، کتابی است حاوی حکایتهای تعلیمی،اخلاقی واجتماعی، که احمد وقار شیرازی آن را  به شیوه نثر آمیخته به نظم نوشته است. در این مقاله علاوه بر معرفی کامل انجمن دانش، ویژگیهای سبکی آن در سطح زبانی ، ادبی و فکری نیز بررسی میشود، ...
  تابستان 93 Pdf
 • 18. بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدۀ بغدادیه خاقانی (بر مدار نسخ چاپی)

  • هادی درزی رامندی ،ناصر چک نژادیان
  اشعار عربی خاقانی در نسخه های چاپی آن دچار  بدخوانی، تصحیف، اشتباه مطبعی، سهو رونویسگر و بسیاری از موارد دیگر شده است.متاسفانه علیرغم کارهای فراوانی که بر روی اشعار فارسی خاقانی انجام شده؛ کمتر به اشعار عربی او پرداخته‌اند؛ ظاهرا ضرورتی ندی...
  تابستان 93 Pdf
 • 19. بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی (مجموعۀ تولد در میدان)

  • دکتر سید مرتضی هاشمی ،دکتر غلامحسین شریفی ولدانی، یوسف کرمی چمه
  شعر معاصر فارسی، جریانات مختلفی را به خود دیده است. برخی از شاعران، گرایشهای فرمی و زبانی داشته اند و برخی نیز به محتوا و مضمون اهمیت داده اند. یکی از جریانهای محتواگرای شعر معاصر، جریان شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. در واقع این شعر، به واسطۀ مح...
  تابستان 93 Pdf
 • 20. نگاهی به کاربرد تمثیل شجرۀ طیّبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف، با معرفی مصادیق کلمه طیّبه

  • سعید واعظ ،غلامرضا مستعلی پارسا ،شیرزاد طائفی ، زهره اله دادی دستجردی
  عرفا و صوفیه هم در بیان و بازنمود تجربیات عرفانی خود و تشریح مفاهیم و معانی مرتبط با آن، و هم برای وضع و تبیین اصطلاحات و مبانی عارفانه و صوفیانۀ خویش، همواره از آیاتِ مختلف قرآن بهره برده¬اند؛ پس دور از انتظار نیست که تفسیر و یا تأویل و یا مصداق...
  تابستان 93 Pdf
 • 21. تَرجُمانُ القرآنِ تاج الدینِ هاشمی (سده هشتم هجری) و تأثیرِ قرائاتِ مختلف بر آن

  • امیر توحیدی ،سیّد مهدی موسوی
  تاج¬الدین محمّد هاشمی از قرآن¬پژوهانِ ناشناخته سده هشتم هجری کتابی دارد به نام تَرجُمانُ القرآن که در آن به ترجمه لغات قرآن پرداخته است. این اثر که پیش از تَرجُمانُ القرآن جُرجانی نوشته شده تاکنون به چاپ نرسیده است. از رساله منسوب به‌هاش...
  تابستان 93 Pdf