ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 6، ، شماره پی در پی 22 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی سبکی اشعار دینی نیمه دوم قرن دهم هجری

  • فاطمه ابوحمزه
  این نوشتار در صدد تبیین سبک اشعار دینی نیمۀ دوم قرن دهم هجری است. برای دست یافتن به سبک این دوره، اشعار شاعران از نظر مختصات فکری در چهار مبحث زیر بررسی گردید:الف. اعتقادات کلامی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت ، امامت ، قضا و قدر و جبر و اختیارب. اشعار م...
  زمستان 92 Pdf
 • 2. سوگ و مصادیق آن در شعر فارسی تا قرن ششم

  • علی آقایی جودکی
  ادبیات فارسی آیینه تمام نمای اندیشه های بلند و مضامین و معانی ظریف و لطیف شاعران و نویسندگان پارسیگوست . سوگ یکی از این مضامین ظریف وبسیار مهم در شعر فارسیست که از دیرباز مورد توجه گویندگان بوده . سوگواری وعزاداری در شعر شاعران زبان فارسی قابل بررسیس...
  زمستان 92 Pdf
 • 3. تصویرهای زبانی در اشعار وحشی بافقی

  • مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
       صاحبنظران قدیم و جدید ،عموماً شعر را کلامی مخیل دانسته اند که عنصر خیال جزء لاینفک آن است.آنها در تعریف خود از خیال انگیزی شعر، غالباً بر بکارگیری شگردهای بیانی چون تشبیه ، استعاره، مجاز و...بعنوان ابزار تصویرساز و موجد صورخیال تأ...
  زمستان 92 Pdf
 • 4. تاثیر نهاد فرهنگی-ادبی دربار بر ادبیات فارسی عصر تیموری

  • احمد خاتمی،مژگان اصغری طرقی
  در مقالۀ حاضر، نخست، محدودهای زمانی و مکانی را برای پژوهش مشخص کرده و سپس تعریفی از اصطلاح «نهاد فرهنگی- ادبی» به‏دست داده‏ایم؛ آنگاه با در‏نظر‏گرفتن دربار‏های عصر تیموری به‏عنوان نهاد‏هایی فرهنگی- ادبی، عملکرد...
  زمستان 92 Pdf
 • 5. تشبیهات در اشعار شیخ بهایی

  • بهاءالدین اسکندری،متین محمد شفیعی
  شیخ بهاءالدین عاملی، عالم، فقیه و عارف برجستۀ شیعی قرن دهم هجری بود و با آنکه زبان پارسی زبان مادریش به شمار نمی آمد، دستی هم در شعر و سخنوری به زبان پارسی داشت؛ شاعری میانحال که شعر در دست او نه میدان نمایش هنر که ابزار انتقال احساس و عاطفه و اندیشه...
  زمستان 92 Pdf
 • 6. نقش کلمات مرکب اثیرالدین اخسیکتی در تحول سبک از خراسانی به عراقی از منظر لفظ پردازی

  • مختار ابراهیمی،آرزو حاجیانی
  اثیر شاعر قویدست ایران زمین، در سیر تحّول سبک از خراسانی بعراقی نقش قابل توجّهی دارد. یکی از بارزترین جلوه های اقدامات او در این زمینه آفریدن کلمات مرکّب است. این مولفه سبکی کمتر مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در این پژوهش به این جنبه شاعری اثیر پردا...
  زمستان 92 Pdf
 • 7. سبک شناسی نامه های تازی رشیدالدین وطواط

  • محمود حیدری،علی رضائیان
  رشیدالدین وطواط از شاعران و مترسّلان بزرگ ایرانی در سده ششم هجری است که آثاری نغز به نظم و نثر در دو زبان فارسی و عربی به جای گذاشته است. نامه¬های تازی او آیتی از بلاغت و فصاحت و از نمونه¬های بدیع اسلوب نامه¬نگاری در آن زمان بوده است که م...
  زمستان 92 Pdf
 • 8. بررسی زندگانی،افکار و اشعار دکتر نعمت الله تابنده

  • هادی درزی رامند،مسعود سعادتی
  بررسی شعر عرفانی در قرن چهاردهم و در کشاکش عصر پولاد و آهن و عرفانهای کاذب و دروغین، رنگ و ذوقی دیگر دارد؛ آن هم شعری که طعم عرفان راستین و ناب در آن چشانده میشود.در این مقاله زندگی ، شعر و اندیشۀ دکتر نعمت الله تابنده مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته...
  زمستان 92 Pdf
 • 9. بررسی تطور حسن و عشق در غزل فارسی تا قرن یازدهم

  • غلامحسین غلامحسین‌زاده،سعید رحیمی،تقی پورنامداریان،سهیلا صلاحی‌مقدم
  سنّت شعر فارسی، تا رسیدن به دوره صفویه و پیدایش سبک هندی، تاریخ هفتصدساله‌ای را پشت سر گذاشته‌است. ویژگیهای شعر سبک هندی را عموماً در پرتو متغیّرهای بیرونی (چون اجتماع و فرهنگ و اقتصاد) نگریسته‌اند و یا تحول زیبایی‌شناسی شعر این د...
  زمستان 92 Pdf
 • 10. معرفی حکیم مولانا قبولی و خصایص سبکی قصاید وی

  • احمد خواجه ایم،جواد صدیقی لیقوان،قدسی براتی
      قبولی از شعرای قرن نهم ایرانست که در آسیای صغیر و در دربار سلاطین عثمانی شهرت و اهمیت وافر داشت. دیوان قبولی اولین بار به سال 1948 میلادی با مقدمه پروفسور اسماعیل حکمت ارتیلان در استانبول چاپ عکسی شده است؛ که محتوی مثنویات، قصاید، هزلیا...
  زمستان 92 Pdf
 • 11. شاهنامه و مدیریت اقتضایی

  • مه دخت پورخالقی چترودی،شیرین صمصامی
  نظریه¬پردازان علم مدیریت این علم را به چهار نوع مدیریت کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضایی تقسیم میکنند. مدیریت امروزی براساس جهتگیری وضعی و اقتضایی(contingency management)  است؛ یعنی تلاش میکند راهکا¬رهای مدیریتی را با نیاز منحصر به فرد...
  زمستان 92 Pdf
 • 12. دیوان و سبک شاعری سلطان ابراهیم میرزای صفوی

  • احمد علی زاده،پریسا باقرنژاد
  سلطان ابراهیم میرزا  (946-984 ه ) پسر بهرام میرزا ابن شاه اسماعیل اول صفوی است. بهرام میرزا کوچکترین فرزند شاه اسماعیل اول صفوی بود و افزون بر شاه طهماسب اول، دو برادر دیگر به نامهای القاس میرزا و سام میرزا (مؤلّف تذکرۀ تحفه سامی) داشت. او از سا...
  زمستان 92 Pdf
 • 13. شعر زنانه ایران و سبک گویش زنانه

  • حمیده غلامی،معصومه بخشی زاده
  سبک زنانه، نوشتار زنانه، گویش زنانه و به طورکلی نهضت زنانه¬نویسی، جنبشی است خودآگاهانه که میکوشد زنان را ترغیب نماید که خود را از زیر سیطرۀ نظام فکری و زبانی مرد محور جامعه بیرون بکشند و از آنان میخواهد که از خود و امیال و امید و آرزوهایشان به عن...
  زمستان 92 Pdf
 • 14. تبیین ساختاری-منطقی <بث الشکوی> در شعر فارسی

  • محمد مهدی پور،منیره پویای ایرانی،دکتر میرعلی کمالی
            اشعار حاوی گله و شکایت یا اصطلاحا «بث الشکوی / شکوائیه» ها که در دوره¬ای خاص از تکوین شعر فارسی شاید بتوان آن را از دیدگاه انواع فرعی ادبی نیز بررسی کرد، هم از نظر فنی و ادبی بخش قابل ملاحظه¬ای ا...
  زمستان 92 Pdf
 • 15. سبک شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در شعر کودک و نوجوان

  • علیرضا محمودی،زهرا کیچی
    تشبیه از برجسته‌ترین صورتهای خیال است که شاعران کودک و نوجوان در دورۀ معاصر، به کاربرد آن توجه ویژه‌ای را نشان داده‌اند. در این پژوهش که با هدف بررسی سبک‌شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در آثار ادبی کودک و نوجوان صورت پذیرفته، ت...
  زمستان 92 Pdf
 • 16. بررسی عناصر عرفانی در مرثیه سرایی ادبیات عاشورایی

  • مرضیه محمدزاده
  به دلیل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبیات و از سویی دیگر با آیین و دین، نظرگاه عرفانی از برجسته¬ترین قرائتهای عاشورا به حساب میآید. در عصرها و دوره-های مختلف، نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشتهای متعدد و متفاوت ارائه نموده&...
  زمستان 92 Pdf
 • 17. طرز تازه(سبک هندی) در آیینه تحقیقات خاورشناسان از 1697م تا 1895م

  • شهرام آزادیان،نسیم محمدی
  طرز تازه یا سبک هندی که از اواخر قرن دهم هجری آغاز و تا اوایل قرن دوازدهم هجری ادامه دارد، سبک شعری رایج طیف وسیعی از شاعران دوره مزبور است که تأثیر آن در ادبیات فارسی، حتی تا به امروز قابل انکار نیست؛ با این وجود متأسفانه در ایران و خارج از ایران هر...
  زمستان 92 Pdf
 • 18. آیینه خانه(بررسی مضمون آیینه در شعر غنی کشمیری)

  • مریم محمودی
  ملا محمدطاهر کشمیری متخلص به غنی کشمیری شاعر توانمند ادب فارسی در قرن یازدهم هجری است. شعر او همه ویژگیهای سبک هندی را در خود جمع کرده است. مضمونسازی از ویژگیهای برجسته شعر اوست. "آیینه" از مضامین اصلی و پر بسامد در دیوان این شاعر است. غنی ...
  زمستان 92 Pdf
 • 19. تحقیقی در اشعار نو یافته خواجه نصیرالدین طوسی

  • الیاس نورایی،سهیل یاری گُل دَرِّه
  یکی از بایسته ترین و شایسته¬ترین کارها در حوزه پژوهشهای ادبی، تحقیق در منابعی همچون سفینه¬ها، جُنگها و مجموعه¬ها و.. برای یافتن سروده¬های شاعرانی میباشد که از بد حادثه دیوان  اشعار آنها از میان رفته است  و یا  دیوان مدو...
  زمستان 92 Pdf
 • 20. بررسی میزان قرابت کلمات فارسی روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران

  • مریم افراسیابی
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان قرابت کلمات فارسی معیار نوشتاری روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران میباشد. در این پژوهش، ازمیان روزنامه¬های موجود در افغانستان ، تعداد پنج شماره از روزنامه "انصاف" به عنوان نمو...
  زمستان 92 Pdf
 • 21. نقد پانزده عنوان از کتابهای تاریخ ادبیات فارسی

  • مرتضی حیدری
   تاریخ، نقطه آغاز و تکیه¬گاه پژوهشهای گوناگون بوده است و هر پژوهشگری ناگزیر است برای ارائه رهیافتهای نوین خویش، به راهی که متقدّمان درنوردیده¬اند، با رویکردی انتقادی بنگرد. هر نسلی، باید قرائت و برآیندی متناسب با دیالکتیک «تاریخ و ...
  زمستان 92 Pdf
 • 22. بررسی سبکی اشعار دینی نیمه دوم قرن دهم هجری

  • فاطمه ابوحمزه
  این نوشتار در صدد تبیین سبک اشعار دینی نیمۀ دوم قرن دهم هجری است. برای دست یافتن به سبک این دوره، اشعار شاعران از نظر مختصات فکری در چهار مبحث زیر بررسی گردید:الف. اعتقادات کلامی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت ، امامت ، قضا و قدر و جبر و اختیارب. اشعار م...
  زمستان 92 Pdf
 • 23. سوگ و مصادیق آن در شعر فارسی تا قرن ششم

  • علی آقایی جودکی
  ادبیات فارسی آیینه تمام نمای اندیشه های بلند و مضامین و معانی ظریف و لطیف شاعران و نویسندگان پارسیگوست . سوگ یکی از این مضامین ظریف وبسیار مهم در شعر فارسیست که از دیرباز مورد توجه گویندگان بوده . سوگواری وعزاداری در شعر شاعران زبان فارسی قابل بررسیس...
  زمستان 92 Pdf
 • 24. تصویرهای زبانی در اشعار وحشی بافقی

  • مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
       صاحبنظران قدیم و جدید ،عموماً شعر را کلامی مخیل دانسته اند که عنصر خیال جزء لاینفک آن است.آنها در تعریف خود از خیال انگیزی شعر، غالباً بر بکارگیری شگردهای بیانی چون تشبیه ، استعاره، مجاز و...بعنوان ابزار تصویرساز و موجد صورخیال تأ...
  زمستان 92 Pdf
 • 25. تاثیر نهاد فرهنگی-ادبی دربار بر ادبیات فارسی عصر تیموری

  • احمد خاتمی،مژگان اصغری طرقی
  در مقالۀ حاضر، نخست، محدودهای زمانی و مکانی را برای پژوهش مشخص کرده و سپس تعریفی از اصطلاح «نهاد فرهنگی- ادبی» به‏دست داده‏ایم؛ آنگاه با در‏نظر‏گرفتن دربار‏های عصر تیموری به‏عنوان نهاد‏هایی فرهنگی- ادبی، عملکرد...
  زمستان 92 Pdf
 • 26. تشبیهات در اشعار شیخ بهایی

  • بهاءالدین اسکندری،متین محمد شفیعی
  شیخ بهاءالدین عاملی، عالم، فقیه و عارف برجستۀ شیعی قرن دهم هجری بود و با آنکه زبان پارسی زبان مادریش به شمار نمی آمد، دستی هم در شعر و سخنوری به زبان پارسی داشت؛ شاعری میانحال که شعر در دست او نه میدان نمایش هنر که ابزار انتقال احساس و عاطفه و اندیشه...
  زمستان 92 Pdf
 • 27. نقش کلمات مرکب اثیرالدین اخسیکتی در تحول سبک از خراسانی به عراقی از منظر لفظ پردازی

  • مختار ابراهیمی،آرزو حاجیانی
  اثیر شاعر قویدست ایران زمین، در سیر تحّول سبک از خراسانی بعراقی نقش قابل توجّهی دارد. یکی از بارزترین جلوه های اقدامات او در این زمینه آفریدن کلمات مرکّب است. این مولفه سبکی کمتر مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در این پژوهش به این جنبه شاعری اثیر پردا...
  زمستان 92 Pdf
 • 28. سبک شناسی نامه های تازی رشیدالدین وطواط

  • محمود حیدری،علی رضائیان
  رشیدالدین وطواط از شاعران و مترسّلان بزرگ ایرانی در سده ششم هجری است که آثاری نغز به نظم و نثر در دو زبان فارسی و عربی به جای گذاشته است. نامه¬های تازی او آیتی از بلاغت و فصاحت و از نمونه¬های بدیع اسلوب نامه¬نگاری در آن زمان بوده است که م...
  زمستان 92 Pdf
 • 29. بررسی زندگانی،افکار و اشعار دکتر نعمت الله تابنده

  • هادی درزی رامند،مسعود سعادتی
  بررسی شعر عرفانی در قرن چهاردهم و در کشاکش عصر پولاد و آهن و عرفانهای کاذب و دروغین، رنگ و ذوقی دیگر دارد؛ آن هم شعری که طعم عرفان راستین و ناب در آن چشانده میشود.در این مقاله زندگی ، شعر و اندیشۀ دکتر نعمت الله تابنده مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته...
  زمستان 92 Pdf
 • 30. بررسی تطور حسن و عشق در غزل فارسی تا قرن یازدهم

  • غلامحسین غلامحسین‌زاده،سعید رحیمی،تقی پورنامداریان،سهیلا صلاحی‌مقدم
  سنّت شعر فارسی، تا رسیدن به دوره صفویه و پیدایش سبک هندی، تاریخ هفتصدساله‌ای را پشت سر گذاشته‌است. ویژگیهای شعر سبک هندی را عموماً در پرتو متغیّرهای بیرونی (چون اجتماع و فرهنگ و اقتصاد) نگریسته‌اند و یا تحول زیبایی‌شناسی شعر این د...
  زمستان 92 Pdf
 • 31. معرفی حکیم مولانا قبولی و خصایص سبکی قصاید وی

  • احمد خواجه ایم،جواد صدیقی لیقوان،قدسی براتی
      قبولی از شعرای قرن نهم ایرانست که در آسیای صغیر و در دربار سلاطین عثمانی شهرت و اهمیت وافر داشت. دیوان قبولی اولین بار به سال 1948 میلادی با مقدمه پروفسور اسماعیل حکمت ارتیلان در استانبول چاپ عکسی شده است؛ که محتوی مثنویات، قصاید، هزلیا...
  زمستان 92 Pdf
 • 32. شاهنامه و مدیریت اقتضایی

  • مه دخت پورخالقی چترودی،شیرین صمصامی
  نظریه¬پردازان علم مدیریت این علم را به چهار نوع مدیریت کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضایی تقسیم میکنند. مدیریت امروزی براساس جهتگیری وضعی و اقتضایی(contingency management)  است؛ یعنی تلاش میکند راهکا¬رهای مدیریتی را با نیاز منحصر به فرد...
  زمستان 92 Pdf
 • 33. دیوان و سبک شاعری سلطان ابراهیم میرزای صفوی

  • احمد علی زاده،پریسا باقرنژاد
  سلطان ابراهیم میرزا  (946-984 ه ) پسر بهرام میرزا ابن شاه اسماعیل اول صفوی است. بهرام میرزا کوچکترین فرزند شاه اسماعیل اول صفوی بود و افزون بر شاه طهماسب اول، دو برادر دیگر به نامهای القاس میرزا و سام میرزا (مؤلّف تذکرۀ تحفه سامی) داشت. او از سا...
  زمستان 92 Pdf
 • 34. شعر زنانه ایران و سبک گویش زنانه

  • حمیده غلامی،معصومه بخشی زاده
  سبک زنانه، نوشتار زنانه، گویش زنانه و به طورکلی نهضت زنانه¬نویسی، جنبشی است خودآگاهانه که میکوشد زنان را ترغیب نماید که خود را از زیر سیطرۀ نظام فکری و زبانی مرد محور جامعه بیرون بکشند و از آنان میخواهد که از خود و امیال و امید و آرزوهایشان به عن...
  زمستان 92 Pdf
 • 35. تبیین ساختاری-منطقی <بث الشکوی> در شعر فارسی

  • محمد مهدی پور،منیره پویای ایرانی،دکتر میرعلی کمالی
            اشعار حاوی گله و شکایت یا اصطلاحا «بث الشکوی / شکوائیه» ها که در دوره¬ای خاص از تکوین شعر فارسی شاید بتوان آن را از دیدگاه انواع فرعی ادبی نیز بررسی کرد، هم از نظر فنی و ادبی بخش قابل ملاحظه¬ای ا...
  زمستان 92 Pdf
 • 36. سبک شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در شعر کودک و نوجوان

  • علیرضا محمودی،زهرا کیچی
    تشبیه از برجسته‌ترین صورتهای خیال است که شاعران کودک و نوجوان در دورۀ معاصر، به کاربرد آن توجه ویژه‌ای را نشان داده‌اند. در این پژوهش که با هدف بررسی سبک‌شناسی کاربرد تصاویر تشبیهی در آثار ادبی کودک و نوجوان صورت پذیرفته، ت...
  زمستان 92 Pdf
 • 37. بررسی عناصر عرفانی در مرثیه سرایی ادبیات عاشورایی

  • مرضیه محمدزاده
  به دلیل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبیات و از سویی دیگر با آیین و دین، نظرگاه عرفانی از برجسته¬ترین قرائتهای عاشورا به حساب میآید. در عصرها و دوره-های مختلف، نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشتهای متعدد و متفاوت ارائه نموده&...
  زمستان 92 Pdf
 • 38. طرز تازه(سبک هندی) در آیینه تحقیقات خاورشناسان از 1697م تا 1895م

  • شهرام آزادیان،نسیم محمدی
  طرز تازه یا سبک هندی که از اواخر قرن دهم هجری آغاز و تا اوایل قرن دوازدهم هجری ادامه دارد، سبک شعری رایج طیف وسیعی از شاعران دوره مزبور است که تأثیر آن در ادبیات فارسی، حتی تا به امروز قابل انکار نیست؛ با این وجود متأسفانه در ایران و خارج از ایران هر...
  زمستان 92 Pdf
 • 39. آیینه خانه(بررسی مضمون آیینه در شعر غنی کشمیری)

  • مریم محمودی
  ملا محمدطاهر کشمیری متخلص به غنی کشمیری شاعر توانمند ادب فارسی در قرن یازدهم هجری است. شعر او همه ویژگیهای سبک هندی را در خود جمع کرده است. مضمونسازی از ویژگیهای برجسته شعر اوست. "آیینه" از مضامین اصلی و پر بسامد در دیوان این شاعر است. غنی ...
  زمستان 92 Pdf
 • 40. تحقیقی در اشعار نو یافته خواجه نصیرالدین طوسی

  • الیاس نورایی،سهیل یاری گُل دَرِّه
  یکی از بایسته ترین و شایسته¬ترین کارها در حوزه پژوهشهای ادبی، تحقیق در منابعی همچون سفینه¬ها، جُنگها و مجموعه¬ها و.. برای یافتن سروده¬های شاعرانی میباشد که از بد حادثه دیوان  اشعار آنها از میان رفته است  و یا  دیوان مدو...
  زمستان 92 Pdf
 • 41. بررسی میزان قرابت کلمات فارسی روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران

  • مریم افراسیابی
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان قرابت کلمات فارسی معیار نوشتاری روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران میباشد. در این پژوهش، ازمیان روزنامه¬های موجود در افغانستان ، تعداد پنج شماره از روزنامه "انصاف" به عنوان نمو...
  زمستان 92 Pdf
 • 42. نقد پانزده عنوان از کتابهای تاریخ ادبیات فارسی

  • مرتضی حیدری
   تاریخ، نقطه آغاز و تکیه¬گاه پژوهشهای گوناگون بوده است و هر پژوهشگری ناگزیر است برای ارائه رهیافتهای نوین خویش، به راهی که متقدّمان درنوردیده¬اند، با رویکردی انتقادی بنگرد. هر نسلی، باید قرائت و برآیندی متناسب با دیالکتیک «تاریخ و ...
  زمستان 92 Pdf