ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
سال 6، ، شماره پی در پی 20 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی سبکی اشعار ولائی شیرازی و مقایسه آن با پیشینیان

  • فاطمه ابوحمزه
  درمقالۀ حاضر به بررسی سبک اشعار ولایی عرفی شیرازی شاعر قرن دهم میپردازیم. عرفی شانزده قصیده در مدح و منقبت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) سروده است.در یک مثنوی، معراج پیامبر (ص) را بر وزن مخزن الاسرار نظامی سروده و مناقب حضرترسول (ص) را در مثنویهای...
  تابستان 92 Pdf
 • 2. ساختار مراثی فارسی

  • آرش امرایی
  آنگاه که عزیزی از دست میرود ، اولین بازتاب اطرافیان و نزدیکان او، گریه و زاری است؛ اما در این بین شاعران تأثرات روحی خود را در قالب  مرثیه بر زبان میآورند . از آنجا که شرایط سیاسی، اجتماعی  و اقتصادی هر زمانی بصورت خود آگاه و یا ناخودآگاه د...
  تابستان 92 Pdf
 • 3. سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان

  • شکراله پورالخاص،فرشید باقری
  مخاطب شناسی یکی از مسائل مهم در زمینۀ  تألیف است. از آنجایی که خیال محوریترین عنصر شعری و تشبیه قدرتمند¬ترین و شایعترین ابزار خیالپردازی است؛ تشبیهات بکار گرفته شده در شعر کودک و نوجوان توسط شاعران فعال دراین حوزه¬ باید متناسب با سطح درک...
  تابستان 92 Pdf
 • 4. بررسی ویژگیهای سبکیِ «نگارستان» جوینی

  • حسین پورشریف
  نگارستان جوینی، به سال 735 ﻫ . ق، یعنی هفتاد و نه سال پس از نگارش گلستان سعدی، و به همان سبک، نوشته شده است. پس میتوان این کتاب را پس از روضۀ خُلد مجد خوافی ـ که آن را در سال 733 ق نگاشته ـ دومین اثر نگارش یافته به تقلید از  گلستان دانست. اگرچه ...
  تابستان 92 Pdf
 • 5. جلال الدین حافظ سعد تبریزی«زندگی و اشعار»

  • محسن پور مختار،مژده حاج احمدی پور رفسنجانی
  «جلال الدین حافظ سعد تبریزی» ملقّب به« سعدالله»، از شاعران فارسیگوی قرن نهم هجری است. دیوان وی بیش از 4700بیت دارد و شامل6 قصیده ، 426غزل ، یک مستزاد ویک مخمس، 26قطعه ، 352 رباعی و بیش از 611 معمّاست. قصاید دیوان - جز یکی- همه...
  تابستان 92 Pdf
 • 6. ترانه های نوازش کودک

  • منیژه پورنعمت رودسری
  در طول تاریخ شعر ایران شعرهای بسیاری را میتوان یافت که برای کودکان سروده نشده است، اما به دلیل سادگی، فراوانی عاطفه، عامیانه بودن یا داشتن وزن و آهنگ خاص به دنیای کودکان راه یافته است. شعرهای عامیانه از جمله ترانه¬های نوازش کودک یا نازآواها مانند...
  تابستان 92 Pdf
 • 7. شخصیّت ضد اجتماعی افراسیاب در شاهنامه فردوسی

  • جلیل تجلیل،ناصر سراج خرمی،نسرین داودنیا
  شاهنامه یکی از ارزشمندترین آثار ملی ایران است که خواننده را با شخصیّتهای بسیاری روبرو میکند که هرکدام به نوعی بیانگر حالات و کنش و واکنش انسان جامعه امروزی است که در برابر وقایع و حوادث روزمره از خود نشان میدهد. از اینرو شاهنامه بستر مناسبی برای پژوه...
  تابستان 92 Pdf
 • 8. بررسی ویژگیهای سبکی شعرکها

  • حمید جعفری قریه علی
  شعر کوتاه که با نامهای «شعرک»، «شعر هایکویی» و «ترانک» از آن یاد شده، گونه¬ای از اشعار آزاد است که شعرا برای بیان لحظه¬های کوتاه شاعرانه از آن بهره میبرند. در این پژوهش به بررسی ویژگیهای سبکی شعرهای کوتاه و...
  تابستان 92 Pdf
 • 9. تأملی در ارتباط نحو و معنا در روایت

  • راضیه حجتی زاده،طاهره صالحیان
  ساختگرایی با تاکید بر نقش هنری کلام در متون ادبی و روایی و نیز با پررنگ جلوه دادن ساختار و چینش دالها در یک اثر، توجه خود را منحصرا به فرم آن معطوف میکند. این رویکرد با بررسی همه شباهتها و تقارنهای ممکن میان آواها (اعم از قافیه، صامتها و مصوتها) و سا...
  تابستان 92 Pdf
 • 10. بررسی سبک شناسی قصاید میرزا احمد صبور کاشی

  • خلیل حدیدی،حمید رضا فرضی،علی آذرگون
  میرزا احمد صبور کاشی، از شاعران قرن سیزدهم هجری قمری و سبک بازگشت ادبی بشمار میرود؛ صبور کاشی از شعرای عهد فتحعلی شاه قاجار و از ندمای دربار بود، در خطّ و ربط و نظم و نثر و انشاء و اخلاق فاضله مقامی عالی داشت. صبور کاشی از میان سبکهای شعر فارسی به سب...
  تابستان 92 Pdf
 • 11. پژوهشی در سرچشمه های علم بیان در شعر قرن چهارم

  • محمّدرضا حیدری
  از آنجا که علوم بلاغی بویژه علم بیان از همان قرون اوّلیّه پیدایش شعر فارسی مد ّنظر شاعران بوده پس میتوان هر یک از مقاصد چهارگانه آن را در اشعار شاعران مختلف بررسی کرد. بحث اصلی این تحقیق بررسی مباحث علم بیان در اشعار ده¬تن از مشاهیر شاعران  ...
  تابستان 92 Pdf
 • 12. شگردهای بدیع تصویری در ادبیات کلاسیک فارسی

  • ابراهیم دانش،سعید واعظ
  بدیع تصویری که امروزه با نامهای دیگری چون شعر دیداری، کانکریت، عینی، طرح¬وار، انگاره-دار، تجسمی، تجسیم، نگاره، خواندیدنی، پلاستیک و نقاشی¬شعر نیز نامیده میشود، مجموعه شگردهایی را گویند که به کمک آنها شاعر یا نویسنده درصدد ایجاد ارتباط بین هنر...
  تابستان 92 Pdf
 • 13. بررسی سبکی نثر ترسل و انشا در عصر صفوی با تاکید بر نامه نامی

  • حمید رضایی،محمدابراهیم ایرج پور،زهرا نوربخش
  ترسل یا شیوه آموزش نامه نگاری از گونه های مهم ادبیات است که در دوره صفوی شکوه و رونقی تازه می یابد. در این دوره آثار متعددی هم تالیف شده است. از این میان نامه نامی خواند میر دارای اهمیت والایی است که بین متون سبک منشیانه کمتر به نامه نامی پرداخته شده...
  تابستان 92 Pdf
 • 14. چگونگی حضور آیات قرآنی در اشعار عربی سعدی شیرازی

  • نصرالله شاملی،محمود حیدری،سیدرضا سلیمانزاده نجفی،حسین قائمی اصل
  واکاوی آثار ادبی با تکیه بر مسئله پیوند میان متون مختلف و رابطه آنها با یکدیگر در فرآیند معناسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه کشف لایه های پنهانی متون به درک تازه ای از خواندن متن می انجامد. از جمله مهمترین پیوندهای میان متون میتوان به جلوه ...
  تابستان 92 Pdf
 • 15. بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی

  • اسماعیل شفق،فاطمه مدرسی،امید یاسینی
  در این پژوهش شخصیت پردازی در حکایات اسرارالتوحید بر اساس نظریۀ روایتشناسی ساختارگرا (ژنت و گریماس) مورد بررسی قرار میگیرد. روش کار در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی است. هدف از این پژوهش کشف، شناسایی و میزان موفقیت محمد بن منور در پردازش شخصیتهای حکایت...
  تابستان 92 Pdf
 • 16. تصویر آفرینی بلاغی در خاوران نامه ابن حسام خوسفی

  • فریبا عطا شیبانی
  خاوران نامه منظومه ای حماسی دینی است که ابن حسام خوسفی در قرن نهم آن را سروده. این اثر از جهت سبک و بیان حماسی برای بیان داستانهایی خیالی از مبارزات علی(ع)و یارانش در سرزمین خاوران به نظم کشیده شده است . هدف مقاله حاضر آن است  که درحوزۀ تصو...
  تابستان 92 Pdf
 • 17. معرّفی دیوان بنایی هروی و نگاهی به سبک شعر او

  • احمد علیزاده،میثم مهرنیا
  بنایی هروی(857-918 هجری) شاعر، موسیقیدان و خطاط مشهور عصر خود بوده، که متأسفانه دیوان شعر او تاکنون تصحیح و طبع نگردیده است. در تذکره هایی چون: حبیب السیر، خلد برین، تحفۀ سامی، ریاض العارفین و آتشکده آذر از این شاعر و هنرمند مشهور دورۀ تیموری ذکری به...
  تابستان 92 Pdf
 • 18. بررسی قدرت عشق و ایمان در مثنوی در مطابقت با روانشناسی فکر

  • فاطمه کریمی تارقلی
  علم روانشناسی بویژه در عصر معاصر به این نتیجه رسیده است که بسیاری از قدرتها و نیروهای درمانی تفکر را نشناخته است به همین دلیل در این اواخر کتابهای فراوانی در خصوص یافته های روانشناسان و متفکرین غربی و شرقی نگاشته شده است. یافته هایی که در آن درمان بس...
  تابستان 92 Pdf
 • 19. بررسی سبک شناسانۀ سیر تحول یک غزل، از مکتب وقوع تا دورۀ معاصر

  • نوش آفرین کلانتر
  با مطالعۀ یک غزل مشابه از وحشی بافقی، اسیر شهرستانی، صائب تبریزی، سیدای نسفی، بیدل دهلوی و رهی معیری و دارا بودن شرایط اقتفا، و با توجه به این که در سبک هندی، رسم استقبال و نظیره¬گویی به اوج رسید، دو سؤال پیش می¬آید: نخست این که شباهتها تصادف...
  تابستان 92 Pdf
 • 20. نگاهی به نثر فنّی بر مبنای مقایسۀ نفثه‌المصدور و درّه نادره

  • زهرا محمدیان
  پژوهشهای ادبی بیانگر این نکته است که نثر پارسی تاکنون دگردیسی دوگانه‌ای را پشت سر گذاشته است: گرایش از ساده‌نویسی به پیچیده‌نویسی و بازگشت از پیچیده‌نویسی به ساده‌نویسی. البتّه در هر دوره‌ای میتوان نشانه‌‌هایی ...
  تابستان 92 Pdf
 • 21. تکرار و تداعی، ویژگی سبکی نظامی درمنظوم? خسرو و شیرین

  • محمّد امیر مشهدی،زهرا طاهری
  نظامی از بزرگترین شاعران ادب فارسی ومنظومه های او از شاهکارهای ادب ایران وجهان است. اوج خلاقیت و شکوفایی هنر نظامی در داستان خسرو و شیرین جلوه گر شده است. آنچه در این پژوهش به عنوان یک ویژگی سبکی بدان  پرداخته شده است، تکرار در داستان خسرو و شیر...
  تابستان 92 Pdf
 • 22. معرفی زندگانی و آثار مولانا شمس الدین محمد تبادکانی طوسی

  • سید محمد منصور طباطبایی
  در این سطور به معرفی یکی از عرفا و صوفیه خراسان در سده نهم هجری خواهیم پرداخت که غیر از مقامش در عرفان و تصوّف، در فنون معقول و منقول و نیز شعر و ادب دستی بلند داشته و علیرغم رتبه دانشش، برای ما ایرانیان چندان شناخته نیست و براستی از حلقات مفقوده تار...
  تابستان 92 Pdf
 • 23. بررسی و مقایسه سبک و آداب نامه نگاری در دستورالکاتب و زبده الفواید

  • میرنعمت‏ الله موسوی،اسدالله واحد،پروین ابیضی
  ترسل و انشاء یکی از گونه‏های نثر است که در تاریخ ادب فارسی از رواج و اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. در خصوص این نوع ادبی از دوره ساسانیان تاکنون آثار متعددی به وجود آمده. و به تبع آن کتابهایی نیز در آموزش آداب کتابت و انشاء چه به صورت مستقل و چ...
  تابستان 92 Pdf
 • 24. مفهوم آپوکالیپس و ارتباط آن با سبک شناسی با توجه به داستان «خواب گنج مثنوی»

  • بیتا نوریان،فریده داودی مقدم
  آپوکالیپس در لغت بمعنای ادبیات مکاشفه ای است و بعنوان یک سبک یا نوع ادبی در حوزۀ متون دینی و عرفانی مطرح است که از قرن دوم میلادی توسط علمای یهود در جنبه های سمبلیک و رمزیش رواج یافت. در ادبیات مدرن امروز نیز این نوع با تولید ادبیات داستانی و استعمال...
  تابستان 92 Pdf
 • 25. بررسی دو عامل موسیقایی وزن و ردیف در غزلیات امیرخسرو دهلوی و حافظ

  • سوسن یزدانی،مسعود روحانی
  امیرخسرو دهلوی شاعری موسیقیدان است، لذا در کاربرد عوامل موثر بر موسیقی شعر از مهارت خاصی برخوردار است، بنابراین مقایسۀ موسیقی غزلیات او با شاهکاری چون غزلیات حافظ سبب میشود تا آشکار گردد، حافظ از چه شگردهایی استفاده کرده است که با وجود به کارگیری بهت...
  تابستان 92 Pdf
 • 26. سبک‌شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزی

  • احمدرضا یلمه‌ها
  محمدصادق ناظم معروف به صادقا، شاعر و تذکره‌نویس ایرانی سده یازدهم هجری در شبه قاره هند است که او را بیشتر با تذکره ناظم میشناسند . یکی از آثار قابل توجه و برجسته او ، منظومه عاشقانه فیروز و شهناز است که در قالب مثنوی و در بحر هزج ، در حدود 2200 ...
  تابستان 92 Pdf
 • 27. مقاله بیست و هفتم

  • حمیرا زمردی
  ابوالفتح بستی، شاعر و کاتب مشهور دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی، یگانۀ عصر خویش در علم و شاعری و کتابت بوده است. این شاعر بزرگ همواره مورد ستایش علماء و فضلا عصر خویش از جمله ابومنصور ثعالبی، ابونصر عتبی، منوچهری دامغانی و ... بوده است اشعار غرّای او ...
  تابستان 92 Pdf
 • 28. مقاله بیست و هشتم

  • محمود فضیلت
  دستور¬نویسی زبان فارسی، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و خصوصیات جغرافیای ایران، تاریخی ویژه را برای زبان و مردم آن رقم زده است؛ نخست اینکه ایرانیان با آنکه در تدوین اصول و قواعد صرف و نحو، زبان¬شناسی و حتّی بلاغت کهن زبان عربی نقشی کلیدی و ان...
  تابستان 92 Pdf
 • 29. مقاله بیست و نهم

  • شهرام کارگر
  عروض و قافیه از علوم ادبی و ابزار ارزشیابی شعر از نظرگاه فرمالیستی و مهمترین محکهای نقد موسیقایی شعر بشمار میروند. این علوم به عنوان دو واحد درسی در مقطع کارشناسی رشتۀ ادبیات فارسی گنجانده شده، به خاطر کاربردی بودن واهمیت زیادشان هر ساله در مقاطع و ک...
  تابستان 92 Pdf