فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه
کلیک کنید
ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
به اطلاع میرساند مجله از دوازدهم تا سی و یکم مرداد به دلیل تعطیلات تابستانی بسته میباشد.
سال 4، ، شماره پی در پی 11 XML issn:2008-2789
 • 1. «تنوع و تحرک» و عوامل آن در حکایت «جدال سعدی با مدعی» در گلستان

  • خدابخش اسداللهی
  مسئلۀ اصلی در این تحقیق، تنوّع و تحرّک در حکایت «جدال سعدی با مدّعی» در گلستان است. این حکایت در بین سایر حکایات گلستان، بلکه دیگر متون نثر فارسی از حیث داشتن تحرّک در سطح الفاظ و تنوّع در عمق معانی متمایز است. نگارنده در دو بخش سعی میکند...
  بهار 90 Pdf
 • 2. تحلیل و بررسی ترجمه فارسی کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ والخطب»

  • عبدالحمید ربیع نیا،ولی علی منش
  کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب» اثر ادیب، شاعر و واعظ قرن ششم(ق) شرف الدین شفروه اصفهانی است که آن را به سبک مقامات و به زبان عربی نگاشته است. از این کتاب ترجمه¬ای بفارسی متعلق به قرن هشتم یعنی دوره فنی نثر فارسی در دست است که ب...
  بهار 90 Pdf
 • 3. تحلیل ساختاری نمایشنامه های اکبر رادی (دهه های چهل و پنجاه )

  • مریم شریف ‌نسب،مهسا رون
  در دهه های سی و چهل شخصیتهای بارز و صاحب‌سبکی در عرصه نمایش مدرن ظهور کردند که هریک نقش بسزایی در پیشبرد نمایشنامه‌نویسی در ایران ایفا کردند؛ افرادی همچون غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی، اکبر رادی و... . دراین‌میان رادی با حدود پنجاه سال...
  بهار 90 Pdf
 • 4. تأملی در سطح ادبی مثنوی معنوی (بلاغت)

  • محمود فضیلت
  مثنوی معنوی منظومه معرفت شناسانه مولوی ، شاعر قرن هفتم هجریست . ویژگی داستان در داستان بودن این کتاب و ذهن سیال و عمق اندیشه مولوی در مثنوی ، موجب شده است که ارتباط گسترده خواننده با آن برغم سادگی زبان و عدم استفاده از شیوه مصنوع و متکلف در آن میسر ن...
  بهار 90 Pdf
 • 5. معذفی نثر «جلالیه در علم مکاتبه»

  • احمد خاتمی،علی جهانشاهی افشار
  منشیان که حاکمان عرصه کتابت و انشاء محسوب میشدند ضمن ارائه عملی کتابت دلخواه خود در قالب تصنیفات و تالیفات، آثاری نیز در آموزش شیوه ترسل و انشاء پدید آوردند که از آنها میتوان «زینه الکتـّاب» منسوب به بیهقی دبیر نامدار غزنویان، «دستو...
  بهار 90 Pdf
 • 6. طنز گونه های ادب فارسی و انواع آن

  • سیّد احمد حسینی کازرونی
  طنزگونه‌های ادب فارسی که با پیشینه‌ای نسبتاً طولانی در ادبیّات غیرجدّ ایران هویدا شده، مردمی بودن آن را در تاریخ زبان فارسی به اثبات است. با کنجکاوی در طنز صوفیانۀ فارسی و غیر آن، میتوان از جهت برخی کاربردها به انواع طنزها از جمله: اجت...
  بهار 90 Pdf
 • 7. سبک شناسی اشعار کودک و نوجوان عباس یمینی شریف

  • مریم خلیلی جهانتیغ،مسعود زندوانی
  شعرکودک از فروع ادبیات کودک بشمار میرود. از ویژگیهای اصلی شعر کودک میتوان آهنگین بودن با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقایی کلمات، بهره گیری از وزن و قافیه، سادگی زبان، زیبایی مضمون و عنصرخیال را نام برد که به ذوق زیبایی شناسی و موسیقایی کودک و همچنین غریز...
  بهار 90 Pdf
 • 8. آسیب شناسی رفتار صوفی در مثنوی ، بخشی از سبک فکری مولوی

  • فرهاد درودگریان،علیرضا شادارام
  با توجه به آنکه تصوف اسلامی از مهمترین جریانهای فکری و فرهنگی کل جهان اسلام و بالاخص ایران بوده است، آسیب‌شناسی تصوّف اهمیّت بسیاری دارد. تصوف که در طول تاریخ با وجود فراز و نشیبهای بسیار توانسته است به حیات خویش ادامه دهد، مانند هر اندیشه شگفت ...
  بهار 90 Pdf
 • 9. سبک شناسی کتیبه های فارسی باستان

  • شیما جعفری دهقی
  تاکنون بیش از هشتاد کتیبه به زبان فارسی باستان از دوران فرمانروایی هخامنشیان در نقاط مختلف ایران کشف شده است. از آنجا که این کتیبه‌ها از خطا، اصلاح و دگرگونیهای ایجاد شده بدست نسخه‌برداران در امان مانده‌اند بنابراین تحقیق و بررسی این ا...
  بهار 90 Pdf
 • 10. تحلیل سبکی راحه الصدور

  • یدالله بهمنی مطلق،شیرزاد طایفی،ملاحت نجفی عرب
  راحه الصدور و آیه السرور یکی از متون تاریخی نثر فارسی در احوال سلاجقه عراقست که محمد راوندی از نویسندگان توانای زبان فارسی، آن را به نثر فنّی- شیوه مرسوم و رایج زمان- نوشته است. نثر این کتاب یکدست نیست،در بخشهایی که تاریخ صرف است ساده و بی تکلف، اما ...
  بهار 90 Pdf
 • 11. بررسی تحول دید و سبک شعری سایه از رمانتیسم فردی به رمانتیسم اجتماعی

  • علی محمّدی،فاطمه کولیوند
  سبک شعر چنانکه گفته شده، شیوۀ خاص اندیشه و نگارش هر فرد، اثر و دوره است. درست است که وقتی پای سبک در میان باشد، فرد و فردانیت برجسته¬تر نمایان میشود؛ اما مهمترین تقسیم¬بندی سبک، بویژه وقتی سخن از کلیات سبک¬شناسی در میان باشد، همان تقسیم&n...
  بهار 90 Pdf
 • 12. شیوه های نو سعدی در استعاره از تشبیه و استعاره در غزل

  • مسعود روحانی،سیدمحسن مهدینیاچوبی
  مطابق نظریه صورتگرایان، هنرمند(شاعر) با درهم‌شکستن ساختار عادی زبان، در واقع «آشنایی‌زدایی» میکند.آشنایی‌زدایی به دو شکل نمودار میشود؛ یکی هنجارگریزی(قاعده‌کاهی) است و دیگری «قاعده‌‌افزایی» است. ه...
  بهار 90 Pdf
 • 13. سبک شناسی داستان بر اساس فعل

  • فردوس آقا گل زاده،عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا،حسین رضویان
  در دستور نقشگرا فرض بر اینست که الگوهای تجربه در قالب فرایندها و از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی میشود. بر این اساس میتوان با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد وقوع آنها در داستان، از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه...
  بهار 90 Pdf
 • 14. سبک هندی و استعاره ایهامی کنایه

  • سیاوش حق‌جو
  آنچه سبک را میسازد عناصری چند از زبان،معنی،مضمون،تصویر و صناعت است.درسبک هندی نیز به‌نسبتهای متفاوت، همین عناصر دست‌اندرکارند.در مقاله حاضر به جنبه صناعی سبک هندی در حوزه تصویری استعاره پرداخته میشود و نوعی استعاره ناشناخته که از شاخصهای سب...
  بهار 90 Pdf
 • 15. تأثیرپذیری سبکی نشاط از حافظ

  • عبداله واثق عباسی
  در تاریخ ادبیات فارسی دوره ای به نام بازگشت ادبی شهرت دارد شاعران آن دوره چون از شعر سبک هندی -که بعد از بیدل رو به انحطاط نهاده بود- ملول و دلزده شده بودند در غزل به سبک عراقی گرایش پیدا کردند و بویژه غزل شیرین و دلنشین سعدی و غزل هنری، رندانه، جادو...
  بهار 90 Pdf
 • 16. تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امین پور

  • محمد رضا روزب،قدرت الله ضرونی
  یکی ازساحتهای اصلی ادبیات فارسی، ساحت غنایی آنست، که شاعران درآن، از عواطف و احساسات درونی خویش سخن میگویند، این نوع ادبی بیش از هر چیزی بر حول محور عشق و عاشقی میچرخد و شاعران در آن، حرفهای درونیشان را خطاب بمعشوق در لباس شعر می آرایند. در این میان،...
  بهار 90 Pdf
 • 17. تحلیل زیباشناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی برا اساس کفشهای مکاشفه

  • حسین آقا حسینی،زینب زارع
  برای هر پژوهشگر ادبی مهمترین مسئله در تحلیل شعر، رویارویی با جهان متن و دریافت زیبایی و کلیت یکپارچه آن و دریافت کیفیت کارکرد عناصر شعری و بررسی توانایی شاعر در بهره‌گیری از امکانات زبانی است. در سبک شناسی شعر، سه عنصر سبک، شعر و به تبع آن زبان ...
  بهار 90 Pdf
 • 18. کارکردهای هنری گل و گیاه در شعر حافظ ، سبکی جدید در مضمون آفرینی

  • محمّد ایرانی،زهرا منصوری
  کارکرد‌های هنری گل و گیاه بمعنی بررسی هنرهائیست که با محوریت گلها و گیاهان در اشعار هنرمندانهٔ حافظ شکل گرفته‌؛ هنر بهره‌گیری مناسب از ابزارهای بیانی و بدیعی و در واقع هنر چگونگی بکارگیری زبانی ادبی بعنوان وسیله و ابزار نمایش مضامین مو...
  بهار 90 Pdf
 • 19. بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی معنوی

  • میترا گلچین
  مقاله حاضر به بررسی تشبیه و طبقه‌بندی انواع ساختار آن در مثنوی مولانا میپردازد. تشبیه علاوه بر اینکه از موضوعات محوری و مهم حوزه علم بلاغت و بیان محسوب میشود، بررسی و تحلیل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشکیل دهنده آنچه از نظر شکل و چه از جهت محت...
  بهار 90 Pdf
 • 20. مهارتهای ویژه و سبک خاص مولوی در «زاویه دید» در حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک بنابر نظریه ژرار ژنت

  • حسین حسن پور آلاشتی،رضا ستاری،سیده ملیحه هاشمی سلیمی
  وجود عنصر روایت (Narration) در ادبیات ، دین ، فلسفه، خاطرات و ... لزوم شکل گیری رشته ای جدید تحت عنوان «روایت شناسی» (Narratology) را سبب شد. مقولۀ زاویۀ دید(Perspective- Point Of View)  بعنوان مهمترین وجه ساختار روایی ، عنصر مرکزی ب...
  بهار 90 Pdf
 • 21. سبک نگارش عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب

  • فاطمه مدرّسی،مریم عرب
  یکی از عوامل مؤثّر بر سبک هر نویسنده یا شاعر، در نظر گرفتن حال مخاطب است. شاعر یا نویسنده توانا، اثرخویش را بگونه ای مدوّن میسازد که خواننده آن را بفهمد و بپسندد، بویژه اگر هدف، تعلیم و تبلیغ فکر یا بیان اصول و مبانی مکتبی باشد.آنچه در این پژوهش مورد...
  بهار 90 Pdf
 • 22. بررسی روش کار فرهنگهای دو و سه زبانه فارسی - ترکی - عربی

  • علی صباغی
  زبان، عامل پیوند میان افراد جامعه و نهادی اجتماعی و پویاست که همانند دیگر نهادها پیوسته در حال دگرگونی بوده، با گذشت زمان و تغییر ساختار جامعه، دچار تحوّل میشود. فرهنگ نویسی کوششی در راستای ثبت این دگرگونیها، بمنظور سهولت فهم زبان گذشتگان و جلوگیری ا...
  بهار 90 Pdf