ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

گونه فرهنگی مکتوباتِ مولانا (بررسی سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه در نامه‌های مولانا)

صفحه (0 - 0)
دکتر مسعود روحانی ، زهرا تقی‌زاده(نوسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله با اتکا به مستقیم‌ترین اسنادی که روابط مولانا را آشکار می‌کند، به بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت مولانا در نامه‌ها پرداخته ‌است؛ برای انجام این منظور نامه‌های مولانا را در سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه بررسی کرده‌ایم و به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم:1. آیا از خلال نامه‌های مولانا می‌توان به رابطه قدرت در زمانه مولانا پی برد؟ 2. مراودات مولانا با افراد شاخص زمانه‌اش و نیز خانواده‌ چگونه بوده‌است؟ 3. موضوع عمده نامه‌های مولانا چیست؟ 4. مخاطبان مولانا چه کسانی هستند و روابط مولانا با چه کسانی پررنگ‌تر است؟5. دغدغه‌های مولانا در نامه‌هایش چیست و چه شگردهایی برای رسیدن به هدف دارد؟6. آیا از خلال نامه‌ها می‌توان به اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه مولانا پی برد؟مولانا در 150 نامه به‌جامانده از وی، به حدود 34 تن نامه نوشته‌است. از این میان بیشترین مخاطبان وی به‌ترتیب، معین‌الدین پروانه، فخرالدین صاحب‌عطا، کیکاووس و تاج‌الدین معتز بوده‌اند. موضوع نامه‌ها در 20 عنوان قابل طبقه‌بندی است و اکثر آن‌ها در سفارش دوستان، اطرافیان و اعضای خانواده است(59 نامه).بیشترین نامه‌ها به‌ترتیب، درباره نظام‌الدین داماد حسام‌الدین(و صلاح‌الدین)، حسام‌الدین و صدرالدین پسر حسام‌الدین نوشته شده‌اند.

کلمات کلیدی
مولانا , مکتوبات , نامه‌نگاری , زندگی اجتماعی مولانا