ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری فیض‌محمدکاتب( بر اساس سراج‌التواریخ)

صفحه (63 - 79)
ام فروه موسوی، حسن زندیه(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
در این پژوهش، به تاریخ‌ نگری فیض­ محمد کاتب (1279-1349ق) و جایگاه وی، در تاریخ ادبیات افغانستان، پرداخته شده است. سراج ‌التواریخ، دربردارنده تاریخ افغانستان، از دوره احمدشاه ابدالی سدوزایی (1186ق) تا سال اول حکومت امیر امان الله خان غازی (1297ق) است. این مقاله  ابتدا به معرفی، شرح‌حال و زندگی فیض محمد کاتب، سپس به اهمیت و ارزش تاریخی سراج‌ التواریخ و نیز تاریخ ‌نگری مؤلف این اثر می‌پردازد. از مهم ­ترین ویژگی ‌های سراج ‌التواریخ ، می‌توان تعهد نویسنده به صداقت و موثق بودن اطلاعات و منابع نام برد که بر اساس اسناد و مدارک دولتی نوشته شده است. فیض‌محمد کاتب با آگاهی و دیدگاهی که به تاریخ و تاریخ‌نگاری داشته، در سراج التواریخ به ذکر رویدادهایی می‌پردازد که از نگاه تاریخی دارای اهمیت چندانی نیستند؛ اما چون روی در عبرت و عبرت ‌آموزی برای آیندگان ندارد به آن اشاره می‌کند. همین توجه به جزئیات و حقیقت‌گویی در سراج ‌التواریخ است که صاحب ‌نظران و دانشمندان، فیض محمد کاتب را «پدر تاریخ‌ نویسی افغانستان» و «بیهقی ثانی» و سراج التواریخ را «ام ‌التواریخ» دانسته‎‌اند.  با توجه به اینکه مجلد چهارم و بخشی از مجلد سوم تا سال 1390ق مفقود بود و در دسترس نبود و هر گونه نوشته و تحقیقی بر اساس سه جلد بوده است بنابراین پژوهشی درباره تاریخ نگری فیض محمد کاتب ایجاب می‌کند؛ زیرا بیشتر نظرها و نگاه‌های او به تاریخ‌ نگری، در جلد چهارم بیان شده است. <-p>

کلمات کلیدی
فیض محمد کاتب , تاریخ افغانستان , سراج التواریخ , تاریخ ‌نگری و تاریخ‌ نگاری اف