ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

نقد و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود

صفحه (0 - 0)
مهیار علوی‏مقدّم،سوسن پورشهرام
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
رمان هفت جلدی آتش بدون دود ، برنده «جایزه برگزیده داستان نویسی بیست سال پس از انقلاب» اثر ارزشمند زنده یاد نادر ابراهیمی(1387-1315 ش.)، روایتی از پیدایی قوم ترکمن و سرگذشت زندگی آنان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی است. نادر ابراهیمی علاوه براین رمان پرآوازه‌ ، سفرهای دور و دراز هامی و کامی در وطن  و نیز داستانهای دشنام، بدنام، کلاغها، خانه‌ای برای شب و دهها داستان ونمایشنامه دیگر درچندین عرصه نگاشت: ادبیات کودکان و بزرگسالان و آثارنظری، ترجمه، مقاله و آثاری از این دست که در این میان کتاب صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها (تاریخ تحلیلی پنج هزارسال ادبیات داستانی ایران) و رمان آتش بدون دود، جایگاه بارز و برجسته‌ای دارد. این مقاله میکوشد به بازشناسی رمان آتش بدون دود پرداخت ، به نقد و تحلیل عناصر داستانی ازجمله زمان، مکان ، زاویه دید، شخصیت پردازی ،پیرنگ داستان و درونمایه – البته بانگاهی نو ومتفاوت- روی آورد. 

کلمات کلیدی