ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی تجلّی غدیر و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) در اشعار ناصر خسرو

صفحه (0 - 0)
علی عسکری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با توجه به اینکه ناصر خسرو شاعری شیعی مذهب بوده و بعنوان یک مبلّغ سطح بالای مذهبی، مأموریت تبلیغ مذهب خود را داشت، بیان فضایل خاندان پیامبر (ص) به ویژه امام علی (ع) و ابراز محبّت و ارادت به آنها و دفاع از حقّ آنان و نکوهش مخالفان و دشمنان اهل بیت (ع) از ویژگیهای برجسته و مهمّ سبکی شعر اوست که در دهها قصیدۀ او این مطالب انعکاس یافته است . ناصر خسرو در زمانه ای که حکومت در دست ترکان سنّی مذهب متعصّب بود، با شجاعت و صراحت و به خطر افکندن جان خود، به ابراز عقیده و تبلیغ مذهب خود پرداخت و با بیان دلایلی چون الهی بودن کار نبوّت و امامت ،تصریح و تنصیص پیامبر(ص) به ولایت امام علی(ع) در غدیر خم، وجود احادیث متعدّدی از پیامبر(ص) در بارۀ امام علی(ع) وآیاتی از قرآن در شأن آن حضرت، قرابت و نزدیکی حضرت علی(ع) با پیامبر اسلام(ص)، فضایل بیشمار امیرالمومنین(ع) واصلحیّت و اولویّت آن حضرت، و تخطئۀ منکران و مخالفان به دلیل عهد شکنی، زیر پا نهادن فرمان خدا و رسول، کنار گذاستن فرد اصلح و برگزیدۀ خدا و رسول به خاطر جهالت و حسادت و بهانه کردن کم سنّ و سالی علی(ع) و... از تشیّع و ولایت علی(ع) دفاع کرده است و از آنجایی که شاعر و متکلّم زبردستی بوده، دفاعیات و استدلالات او جالب و شنیدنی است.

کلمات کلیدی
غدیر , ولایت , ناصر خسرو , شعر , سبک